Projekti

PROJEKTI

Osapuolet | Tarveanalyysi | Julkaisut ja esitelmät | Kuvagalleria

Tausta ja tarve

Monet EU-ohjelmat ja oppilaitosten väliset vaihtosopimukset tukevat nykyään vaihto-opiskelua. Siihen kuinka tehokasta ulkomailla opiskeleminen on, vaikuttaa suuresti isäntämaan kielen ja kulttuuristen vuorovaikutustilanteiden tuntemus. Jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota mahdollisuus valmistautua tavoitteellisesti vaihto-opiskeluaikaansa sekä kasvattaa tietoisuutta kulttuurienvälisistä kontakteista, on Euroopan komission (SOCRATES/Lingua 2) tukemana kehitetty monimediaiset EUROMOBIL kielenoppimis- ja informaatio-ohjelmat yhdeksälle Euroopan kielelle. 

EUROMOBIL projekti

EUROMOBIL projekti käynnistyi vuonna 1999 tavoitteenaan tuottaa kielenoppimis- ja informaatio-ohjelma (CD-rom internet-linkityksin) tukemaan opiskelijoiden liikkuvuutta. Ensimmäisenä projektivuonna kohdekieliä olivat saksa, suomi ja unkari. Seuraavana vuonna mukaan saatiin myös brittiläinen partneri ja englannista tuli yksi kohdekielistä. Vuonna 2005 käynnistyi jatkoprojekti, EUROMOBIL 2, tehtävänään kehittää ohjelmat edelleen viidelle kielelle, jotka ovat puola, portugali, ranska, romania ja tsekki. Molemmat projektit ovat Euroopan komission Socrates/Lingua 2 toimintaohjelman rahoittamia. (Ks. taulukko)

Projektin nimi EUROMOBIL EUROMOBIL 2
Kielet englanti
saksa
suomi
unkari
puola
portugali
ranska
romania
tsekki
Aikaväli 1. joulukuuta 1999 -
30. kesäkuuta 2003
1. lokakuuta 2005 -
30. syyskuuta 2007
Lingua 2 Projektinumero 72139-CP-2-2000-1-FI-L2 225825-CP-1-2005-1-FR-L2

Ohjelmaa saa soveltaa muihinkin kieliin.

EUROMOBIL-ohjelmat on kehitetty tarveanalyysin pohjalta yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Yksittäisten ohjelmien tasot, sisällöt ja tavoitteet on suunniteltu erityisesti kuhunkin maahan suuntaavien opiskelijoiden tarpeiden mukaan (ks. sisällöt, moduulit ja demo). Tehtävien perustan muodostavat autenttiset ja puoliautenttiset videonauhoitukset.

Lisätietoa materiaalin didaktisista periaatteista löytyy projektin julkaisut ja esitelmät -osiosta.

Webbisivuja päivitetään myös projektin päätyttyä. Aloitteita ja kommentteja voi kirjoittaa FOORUMIin tai lähettää Sähköpostitse.