Ohjelmat > Sisällöt

sisÄllÖt

EUROMOBIL on multimediainen toimintasuuntautunut kielenoppimis- ja informaatio-ohjelma, jonka tehtävänä on tukea vaihto-opiskelua. Ohjelman kohderyhmiä ovat opiskelijat, jotka haluavat lähteä vaihtoon Iso-Britanniaan, Portugaliin, Puolaan, Ranskaan, Romaniaan, Saksaan, Suomeen, Tšekkiin ja Unkariin. Ohjelmat kaikille yhdeksälle kielelle voi ladata ilmaiseksi tai tilata CD-romina tai DVD:nä osoitteesta http://www.jyu.fi/euromobil.

EUROMOBIL auttaa opiskelijoita valmistautumaan ulkomailla opiskeluun ja selviytymään jokapäiväisistä tilanteista isäntämaassa. Kyseessä on hybridi e-materiaali, joka yhdistelee vuorovaikutteisia ja informatiivisia online ja offline osioita (CD-ROMit/DVD webbilinkityksin):

tehtävät, jotka tähtäävät selviytymiseen erilaisissa viestintätilanteissa kohdekielellä (CD-ROM/DVD ja webbi)

informaatio, joka koskee kohdeyliopistoja, -maita ja -kulttuureja (CD-ROM/DVD ja webbi)

EUROMOBIL soveltuu käytettäväksi sekä itseopiskelussa että kontaktiopetuksessa.

Tasot ja tukikieli

Koska Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa vaihto-opiskelijan on opiskeltava maankielellä, suunniteltiin yksikieliset englannin, ranskan ja saksan ohjelmat edistyneille kielenoppijoille. Ranskan ohjelma tarjoaa harjoitteita kuitenkin myös alkeis- ja keskitasolle, koska tarveanalyysin tulosten mukaan vaihto-opiskelijoiden ranskankielentaidot ovat hyvin heterogeenisiä. Myös Portugalissa opiskelu tapahtuu maankielellä. Mutta koska tarveanalyysin tulosten mukaan vaihto-opiskelijoiden portugalin taidot ovat useimmiten hyvin heikkoja, suunniteltiin kaksikielinen portugalin ohjelma (portugali-englanti) sekä alkeis- että keskitasolle. Muissa EUROMOBIL maissa (Puola, Romania, Suomi, Tsekki ja Unkari) vaihto-opiskelijoilta ei edellytetä maan kielen osaamista, mutta kokemusten perusteella suuri osa vaihto-opiskelijoista (yli 90 %) suorittaa alkeiskielikurssin. Tästä syystä Puolan, Romanian, Suomen, Tšekin ja Unkarin ohjelmat on suunnattu alkeistasolle ja niissä on englanti tukikielenä.

Vuorovaikutteinen kielikurssi ja informatiiviset osiot

Edistyneille kielenoppijoille suunnatut ohjelmat perustuvat kommunikaatiotilanteisiin, joita opiskelija kohtaa opinnoissaan, kun puolestaan alkeistason ohjelmissa mukana on myös arkipäivän tilanteita.

Harjoitukset perustuvat autenttisiin ja puoliautenttisiin videoäänityksiin (opinto-ohjaus, luento, seminaari, tentti, palvelut, vapaa-aika jne., ks. Moduulit ja Demo). Ohjelmien tehtävissä ja harjoituksissa opetellaan seuraavia taitoja:

kokonaisuuksien ja yksityiskohtien kuullun ja nähdyn ymmärtäminen
kuullun- ja luetunymmärtäminen
sanasto ja vuorovaikutusstrategiat
suullisen viestinnän arviointi ja keskustelu
kirjoittaminen ja puhuminen

Videoiden transkriptit on saatavilla näillä sivuilla > Ohjelmat > Oheismateriaalit

Lisäksi ohjelmat sisältävät seuraavat täydentävät osiot:

Hyvä tietää: Tietoa isäntämaan kielestä ja kulttuurista.
Sanasto: Perustuu ohjelmassa esiintyvään sanastoon. Englannin, ranskan ja saksan ohjelmissa yksikielinen, alkeistason ohjelmissa käännökset englanniksi. Ranskan ohjelmassa sanasto sijaitsee Help-osiossa (lingvistinen apu)
Help (vain ranskan ohjelmassa): Metodologinen ja lingvistinen tuki (sanasto, ääntäminen ja kielioppi).
Lue minut: Ohjelmaan liittyviä sisällöllisiä, didaktisia ja teknisiä tietoja.

Kattava kokoelma kohdeyliopistoista, -maista ja -kulttuureista on löydettävissä linkit sivulta. FOORUMIin voi kirjoittaa keskusteluharjoituksiin liittyviä vastauksia. Siellä opiskelijat voivat myös keskustella vaihtokokemuksistaan.