Projekti > Osapuolet

OSAPUOLET

 

1999-2003: Iso-Britannia | Saksa | Suomi | Unkari
2005-2007: Portugali | Puola | Ranska | Romania | Suomi | Tsekki

__________________________________________________________________

Iso-Britannia: University of Bristol, Department of German (Bristolin yliopisto, Saksan kielen laitos)

Germanistiikan opetuksen lisäksi laitos tarjoaa vaihto-opiskelijoille erilaisia englannin kielen kursseja. Englanti toisena kielenä -kurssien lisäksi opiskelijat voivat harjoitella viestintätaitojaan englannin kielellä sekä opiskella englantilaista kirjallisuutta. Laitoksella on monen vuoden kokemus vaihto-ohjelmista saksalaisten yliopistojen (Mainz, Hannover, Heidelberg, Germersheim, Marburg) kanssa sekä Sokrates/Erasmus-ohjelmien että kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Tietokoneavusteisen kielenopetuksen kehittäminen kuuluu laitoksen painopistealueisiin.

>>OTA YHTEYTTÄ


Portugali: The Lisbon Higher School of Education (ESELx) (Lissabonin kasvatustieteellinen korkeakoulu)

Lissabonin kasvatustieteellinen korkeakoulu toimii Lissabonin ammattikorkeakoulun alaisuudessa. Korkeakoulu on erikoistunut erityisesti kasvattajien, opettajien ja muun opetushenkilökunnan koulutukseen. Sen tavoitteet ovat yhteneviä korkeakoulujen yleisten tavoitteiden kanssa: opetus ja koulutus, tutkimus ja kehitys sekä yhteiskunnallinen osallistuminen.

Alkuperäisen päämääränsä mukaisesti ESELx:n tavoitteena on ollut tarjota tuleville opettajille ja kasvattajille vankka kasvatuksen peruskoulutus, joka johtaa kasvatustieteen tutkintoon. Samalla ESELx tarjoaa erityiskursseja sekä lisä- ja jatkokoulutusta keskeisillä kasvatustieteen alueilla.

Tutkimuksen toteuttaminen, kehittäminen ja vaihtoprojektit sekä kotimaisten että ulkomaisten instituutioiden kanssa, taide- ja kulttuurihankkeet; tieteellisten ja kasvatustieteellisten kysymysten yhteinen keskustelu ja pohdiskelu, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnallisiin asioihin - kaikki tämä on tärkeä osa koulun arkipäivää.

>>OTA YHTEYTTÄ


Puola: Czestochowa University of Management (Czestochowan yliopisto)

Czestochowan yliopisto on yksityinen korkeakoulu, joka perustettiin vuonna 1995. Toiminnan alusta lähtien yliopiston tehtävänä on ollut kouluttaa huippuluokan asiantuntijoita, joilla on tarvittava tietämys kehittyä omalla urallaan ja työskennellä jatkuvasti muuttuvalla talousalalla. Yliopisto tarjoaa opetusta seuraavilla aloilla: markkinointi ja johtaminen (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto), kasvatustiede, filologia, hoitotiede, informaatioteknologia ja tuotantotekniikan johtaminen (alempi korkeakoulututkinto). Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus kasvatustieteen ja laskentatoimen jatko-opintoihin. Yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mielenkiintoisia opintoaloja, ammattitaitoisen opetushenkilökunnan, miellyttävän opiskeluilmapiirin, kattavat liikuntamahdollisuudet sekä mahdollisuuden osallistua useiden EU-ohjelmien toteuttamiseen.

>>OTA YHTEYTTÄ


Ranska: University Michel de Montaigne Bordeaux 3, Bordeaux, Ranska (Bordeauxin yliopisto)

Laitoksella on vahva perinne asiantuntevasta koulutuksesta ja tutkimuksesta seuraavilla aloilla:

 • Taiteen, kirjallisuuden ja kielten ala: Taiteet; Klassiset kielet; Kirjallisuus ja kielitiede; Kielet ja kulttuurit; Soveltava vieraiden kielten tutkimus
 • Yhteiskuntatieteet: Historia; Taidehistoria, Arkeologia;Ympäristö- ja maantiede; Geotiede ja ympäristö; Ekologia; Viestintä ja kommunikaatio; Filosofian historia; Filosofia

Kielitieteen laitoksen tarjoama oppiaine "Ranska vieraana kielenä" perustettiin noin 20 vuotta sitten. Oppiaine tarjoaa koulutusta maisteriksi ja tohtoriksi tähtääville opiskelijoille, jotka opiskelevat ranskaa vieraana kielenä ja erityisesti opiskelijoille, jotka suuntautuvat työssään projektitöihin sekä multimediamateriaalien kehittämiseen ja arviointiin. Vuosien 1999 ja 2002 välillä laitos järjesti koulutustilaisuuksia yhdeksällä eri Euroopan kielellä Bordeauxin opiskelijoille, jotka haluaisivat lähteä opiskelijavaihtoon Tanskaan, Suomeen, Kreikkaan, Unkariin, Italiaan, Hollantiin, Norjaan, Portugaliin tai Romaniaan. Laitos tarjoaa tieto- ja viestitäteknologian opetuskäytön kursseja kieltenopettajille säännöllisesti myös kesäisin.

"Ranska vieraana kielenä" -oppiaineella, kuten myös kielitieteen laitoksella ja muilla yliopiston opinaloilla, on lukuisia kansainvälisiä yhteyksiä eurooppalaisten projektien ja kahdenvälisten yhteistyösopimusten puitteissa. Kielitieteen tutkijaryhmän TELANCOn (Texts, Language, Cognition) jäsenet julkaisevat lauseopin, kielenopettamisen ja kielipolitiikan aloilla. Toukokuussa 2006 tutkijaryhmä järjesti kansainvälisen konferenssin, jonka aiheena oli "The Language of ICT-mediated Communication".

>>OTA YHTEYTTÄ


Romania: University of Bucharest, Faculty of Letters & Faculty of Mathematics and Computer Science (Bucharestin yliopisto)

Bucharestin yliopisto sijaitsee Romanian pääkaupungissa, joka on vilkas monikulttuurinen kaupunki. Kaupungissa on noin 2 miljoonaa asukasta, jotka tunnetaan ystävällisinä, lämminsydämisinä ja huumorintajuisina ihmisinä.

Bucharestin yliopisto, jolla on 140 vuoden arvovaltainen perinne, on täydellinen valinta jokaiselle opiskelijalle, joka tahtoo aloittaa tai jatkaa nimekästä uraa.

Bucharestin yliopistossa on edelleen tarjolla hyvää ja perinteistä koulutusta. Profiilimme koostuu kovista ja humanistisista tieteistä: yli 70 ensimmäisen asteen koulutusohjelmaa perinteisemmistä ohjelmista kuten laki, historia, teologia, filosofia nykyaikaisempiin kuten informaatioteknologia, ekologia, perinnöllisyystiede, poliittiset tieteet, viestintä, julkiset suhteet jne. Opetamme yli 25 kieltä ja jotkin koulutusohjelmistamme ovat englannin- tai ranskankielisiä.

Laitoksemme ovat osallistuneet Erasmus-ohjelmiin vuodesta 1998 lähtien. Yli 1500 opiskelijaa on ollut vaihdossa yhden tai kaksi lukukautta jossakin muussa Euroopan maassa.

>>OTA YHTEYTTÄ


Saksa: IIK e. V. Berlin

Institut für Interkulturelle Kommunikation e. V. (Kulttuurienvälisen viestinnän instituutti) on rekisteröity yhdistys, joka tukee ja edistää kansainvälistä tieteellistä, kulttuurista ja taloudellista yhteistyötä. Kohderyhmän muodostavat kielenoppijat ja -opettajat, talousasiantuntijat, opiskelijat, tutkijat ja muut kiinnostuneet sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. Instituutilla on useita kielikouluja Baijerissa, Berliinissä ja Thüringenissä. Vieraan kielen opetuksen lisäksi instituutti tarjoaa myös uusien viestintäteknologioiden jatkokoulutusta. Varsinkin IIK:n Berliinin toimipisteessä on EU-projektien puitteissa kehitetty koko joukko multimediapohjaisia kielenoppimisohjelmia.

>>OTA YHTEYTTÄ


Suomi: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus (koordinaattori EUROMOBIL 1)

Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos, jolla on myös valtakunnallisia tehtäviä. Toiminta-alueeseemme kuuluvat yhteiskuntaan ja yksilöihin liittyvät kielen, kielenkäytön ja kielenoppimisen kysymykset. Tarkastelemme näitä kysymyksiä sekä äidinkielen että vieraiden kielten kannalta. Käsityksemme kielestä on sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen, ja lähestymme tutkimusongelmiamme monitieteisestä näkökulmasta.

Soveltavan kielentutkimuksen keskus tukee ja kehittää kielikoulutusta

 • tekemällä kielenopetukseen ja -oppimiseen liittyvää tutkimusta,
 • kouluttamalla alan tohtoreita,
 • julkaisemalla tieteellisiä tutkimuksia, raportteja ja oppikirjoja,
 • antamalla täydennyskoulutusta soveltavan kielitieteen alueella erityisesti kieltenopettajille,
 • kehittämällä, koordinoimalla ja järjestämällä valtakunnallisia kielitaitotestejä (Yleiset kielitutkinnot) ja kouluttamalla kielitaidon arvioijia,
 • toimimalla asiantuntijana eri ministeriöiden, opetushallituksen, yliopistojen ja korkeakoulujen työryhmissä Suomessa, sekä
 • osallistumalla aktiivisesti kieleen, sen opetukseen ja oppimiseen sekä kielipolitiikkaan liittyvään keskusteluun.

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksella on vankka kokemus Suomen Akatemian rahoittamien projektien vetämisestä ja toiminnasta EU-projekteissa sekä koordinaattorina että partnerina.

>>OTA YHTEYTTÄ


Tsekki: Institute for Language and Preparatory Studies (Kielten ja valmentavien opintojen laitos), Charles University, Praha

Laitoksella on pitkä ja vakaa perinne ja asiantuntemus seuraavilla aloilla:

 • nykykielten opetus mukaan lukien tšekki vieraana kielenä
 • luonnontieteiden yliopisto-opiskeluun valmentavat opinnot
 • luonnontieteiden ja kielten opettamisen metodologia
 • opetus- ja testausmateriaalien kehittäminen ja julkaiseminen (sekä perinteiset että e-materiaalit)

Laitos on ollut osallisena lukuisissa tutkimus- ja kehitysohjelmissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tšekin kielen kynnys- ja selviytymistason kuvaukset toteutettiin henkilökuntamme toimesta. Alla viimeaikaisia kieliin liittyviä EU:n tukemia projekteja:

 • LEONARDO – innovatiivisen kielenoppimismateriaalin kehittäminen pienten ja keskisuurten yritysten johtajien tarpeisiin
 • SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (oppimiskumppanuudet) – CADAC Communication and Development Across Cultures
 • EQUAL – Human Step – vähemmistöjen ja turvapaikanhakijoiden koulutustoiminta
 • eEuroinclusion – yleiseurooppalaisen vähemmän käytettyjen kielten tutkimuskeskusten verkoston kehittäminen

>>OTA YHTEYTTÄ


Unkari: Pécsi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Intézete (Pécsin yliopisto, lääketieteellisen tiedekunnan kieli-instituutti)

Instituutti tarjoaa opintoihin liittyvää vieraan kielen opetusta, sekä yleis- että erikoisalojen kursseja. Opetettavat kielet ovat englanti, saksa, ranska, venäjä, latina sekä unkari. Laitoksessa laaditaan myös oppimateriaaleja sekä kehitetään testejä erikoisalojen vieraan kielen opetukseen. Vuosina 1999 ja 2000 Kieli-instituutissa kehiteltiin uusi ammattikielten testijärjestelmä (PROFEX) englannin ja saksan kielten testaukseen. Testi on suunnattu lääketieteellisten koulutusten ja ammattien (lääkärit, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, ravitsemusasiantuntijat) tarpeisiin. Testiä voi suorittaa kaikissa Unkarin lääketieteellisissä tiedekunnissa, ja instituutti koordinoi yhteistyötä valtiollisesti hyväksyttynä testikeskuksena.

>>OTA YHTEYTTÄ