Projekt

PROJEKT

Partnerzy | Analiza potrzeb | Publikacja i prezentacja | Galeria zdjeć

Podstawowe dane i potrzeby

Obecnie wymiana studencka wspierana jest licznymi programami finansowanymi przez UE i bilateralnymi kontraktami między instytucjami edukacyjnymi. Sukces studiów zagranicą w dużej mierze zależy od znajomości języka i wiedzy studentów na temat kultury i zwyczajów w kraju docelowym i uniwersytecie. W celu zapewnienia studentom możliwości efektywnego przygotowania się do pobytu zagranicą i podniesienia świadomości kontaktów ponadkulturowych opracowano przy wsparciu Komisji Europejskiej (Socrates/Lingua2) programy EUROMOBIL i Multimedia Language Learning. Lingua2)

Materiały

EUROMOBIL, to interaktywny, multimedialny program uczenia się języka naCD-ROMie z linkami do strony internetowej. Programy te służą do samodzielnego studiowania, jaka również do sesji z nauczycielem. Grupy docelowe stanowią studenci, którzy chcieliby studiować w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i na Węgrzech.Jezykami docelowymi są: niemiecki, angielski, fiński i węgierski. Planuje się adaptację programów językowych włączając francuski, portugalski, czeski, polski i rumuński. Oba projekty wspierane są przez Unię Europejską w ramach programu Socrates/Lingua2 (patrz tabela)

Nazwa projektu EUROMOBIL EUROMOBIL 2
Języki Niemiecki
Angielski
Fiński
Węgierski
Czeski
Francuski
Polski
Portugalski
Rumuński
Czas 1.12.1999 - 30.6.2003 1.10.2005 - 30.9.2007
Numer projektu Lingua 2 72139-CP-2-2000-1-FI-L2 225825-CP-1-2005-1-FR-L2

Program może być w przyszłości adaptowany dla innych języków.

Program EUROMOBIL został opracowany na podstawie analizy potrzeb i bliskiej współpracy ze studentami. W efekcie, programy dla różnych języków, odmienne pod względem poziomu, zawartości i docelowych umiejętności, odpowiadają specyficznym potrzebom studentów, którzy wybierają się do określonego kraju (patrz: Zawartość, Moduły i Demo). Zadania bazują na prawdziwych i pół-prawdziwych nagraniach video.

Więcej szczegółów odnośnie dydaktyki znajduje się w części Publikacje i prezentacje.

Na stronie projektu > LINKS (6. program EUROMOBIL )znajdują się kopie video i dalsze informacje na CD-ROMie EUROMOBIL. Ponadto, dostępna jest tam obszerna lista linków na temat uniwersytetów, krajów i kultury. FORUM zapewnia platformę, na którą studenci mogą wysyłać zadania do dyskusji lub swoje komentarze, a także informacje na temat doświaczeń studentów z wymiany. EUROMOBIL był wspierany przez Komisję Europejską w ramach projektu Socrates/Lingua 2 ( 72139-CP-2-2000-1-FI-L2). Prowadzony był przez 3 1/2 roku (1.12.1999-1.06.2003). Strona będzie uaktualniona po ukończeniu projektu. Proszę przysyłać swoje komentarze i sugestie na FORUM lub przysłać nam E-Mail.