Project > Needs Analysis

ANALIZA POTRZEB

Rezultaty | Kwestionariusz 1 | Krótki kwestionariusz | Kwestionariusz 2

Zarówno program Euromobil 1 jak i Euromobil 2 były realizowane w oparciu o analizę potrzeb przeprowadzoną na początku obu projektów we wszystkich dziewięciu krajach (EUROMOBIL 1, 2000-2001 > kwestionariusz 1, krótki kwestionariusz 1: Finlandia, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania; EUROMOBIL 2, 2005-2006 > kwestionariusz 2: Czechy, Francja, Polska, Portugalia i Rumunia). Analiza potrzeb odnosiła się do zawartości programu. Za pomocą kwestionariusza, studenci uczestniczący w wymianie zostali zapytani między innymi o znajomość języka kraju, do którego przyjechali studiować, opinie na temat tego kraju, różnice dotyczące sposobu studiowania oraz o ważne ich zdaniem słownictwo.

W pierwszej fazie projektu EUROMOBIL, użyto różnych kwestionariuszy w różnych etapach. Kwestionariusz był więc poprawiany kilka razy by uzyskać możliwie najbardziej dokładną informację na temat potrzeb studentów zobacz (Realizacja Analizy Potrzeb)

Realizacja Analizy Potrzeb

Wersja pilotażowa ankiety, po raz pierwszy została przetestowana w Finlandii, a potem została dostosowana do cech charakterystycznych krajów uczestniczących w programie. Nieznacznie zmienioną ankietę zastosowano w Niemczech (Jena), Finlandii (Jyväskylä) i na Węgrzech (Pécs) w pierwszym roku projektu. Wyniki z Jeny były powodem drobnych zmian w wersji niemieckiej, a nowe badania przeprowadzono w Dreźnie, wiosną 2001 r.

Wyniki pierwszej, dokładnej analizy posłużyły jako podstawa do opracowania roboczej wersji Euromobil (poziom: dla zaawansowanych i początkujących, struktura: moduł i sytuacje na studiach). W celu wyszczególnienia potrzeb i opracowania bardziej precyzyjnej koncepcji, pierwotna ankieta została radykalnie skrócona. Podana została do wiadomości w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i na Węgrzech w drugim roku projektu. Wyniki badań zostały wykorzystane do opracowania ćwiczeń kursu językowego i zaprojektowania treści do sekcji Good to know.

Koncepcja programu niemieckiego została zastosowana w drugim roku, kiedy Wielka Brytania przystąpiła do projektu, innymi słowy, poziom (zaawansowany) i strukturę podstawową (moduł i sytuacje na studiach). Wielka Brytania zastosowała jedynie skróconą wersję ankiety.

EUROMOBIL 1

Czas
Ankieta
Wdrożenie
Luty 2000 wersja pilotażowa badania pilotażowe w Jyväskylä
Wiosna 2000 Kwestionariusz 1: cechy charakterystyczne kraju Analiza potrzeb w Niemczech (Uniwersytet Jena), Finlandia (Uniwersytet w Jyväskylä) i na Węgrzech (Uniwersytet w Pécs)
Wiosna 2001 Lekko poprawiony kwestionariusz 1 dla Niemiec Analiza potrzeb w Niemczech (TU Dresden) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Bristol)
Jesień/Zima 2001 krótki kwestionariusz

Badania uzupełniające w Niemczech (FU Berlin), na Węgrzech (Uniwersytet w Pécs) i w Finlandii (Uniwersytet w Jyväskylä i Uniwersytet Joensuu /Savonlinna)

 

EUROMOBIL 2

W drugiej fazie użyto tylko lekko poprawionej ankiety z fazy pierwszej. Wersja angielska została przetłumaczona na język francuski i rumuński. Badania przeprowadzono w Czechach, Francji, Polsce, Portugalii i Rumunii w grudniu 2005 i styczniu 2006.

Czas Ankieta Wdrożenie
Grudzień 2005 - Styczeń 2006

Questionnaire 2 EN-FR
Questionnaire 2 EN-RO

Analiza potrzeb w Czechach, Francji, Polsce, Portugalii i Rumunii (Uniwersytet w Bukareszcie)