Chestionar

Exchange students' experiences of studying at the Romanian universities

Experienţele studenţilor străini în facultăţile din Romania

A. Background questions - Întrebări generale
 1. Sex / Sex
  Female / Feminin
  Male / Masculin
 2. Age / Vârsta
 3. Home country - Ţara de origine
 4. Mother tongue - Limba maternă
  What do you study at the host university? In which department / departments?
  Ce studiaţi la facultatea din România? Ce specializare / specializări?
 5. How long have you been staying in Romania? / De cât timp vă aflaţi în România? months/luni.
 6. How long are you going to stay in Romania? / Cât timp veţi sta în România months/luni.
 7. Why did you want to become an exchange student? Do you want to (you can choose more than one):
  De ce aţi dorit să participaţi la un program de schimb de studenţi? Doreaţi (puteţi alege mai multe opţiuni):
  study a major subject / să studiaţi specializarea dumneavoastră.
  study a minor subject / să studiaţi o altă specializare.
  learn the language of your host country / să învataţi limba Româna.
  something else / altceva .
 8. How did you come to Romania? / Cum aţi venit în România?
  Within an exchange programme (Which?) / În cadrul unui program de schimb (Care?)
  On your own initiative / Din propria iniţiativă
  Why did you decide to come to the host country as an exchange student? / De ce aţi ales să veniţi să studiaţi în România?
 9. What has surprised you most about Romania? / Ce v-a surprins cel mai mult în România?
 10. What have you enjoyed most about Romania? / Ce v-a plăcut cel mai mult în România?
 11. What have you enjoyed least about Romania? Ce v-a displăcut cel mai mult în România?
B. Familiarity with the culture and proficiency in Romanian language - Familiaritatea cu cultura şi cunoştinţele de limba româna
 1. Please evaluate your Romanian language proficiency on your arrival in the host country:
  Va rugăm să evaluaţi nivelul cunoştinţelor de limba româna la sosirea în ţară:
  Fluent - Fluent Good - Bine Fair/Satisfactory - Satisfăcător (Very) Poor - (Foarte) Slab None - Deloc
 2. To what extent do you have difficulties in the following areas?
  Ce dificultaţi aţi avut în următoarele domenii?
  ( 0 = none / fără, 1 = a little / puţine, 2 = moderate / moderate, 3 = a lot / multe, 4 = very much / foarte multe )
  Understanding the speech of teachers and room mates (fast, inarticulate, dialectal speech):
  În înţelegerea vorbirii profesorilor şi a colegilor de cameră (vorbire rapidă, informală, accentul):
  0 1 2 3 4
  Understanding complex sentences (the word order differs from that in your mother tongue):
  În înţelegerea frazelor complexe (ordinea cuvintelor diferă de cea din limba maternă):
  0 1 2 3 4
  Understanding the content (too little advance information):
  În înţelegerea conţinutului (lipsa cunostinţelor despre subiect):
  0 1 2 3 4
  Understanding the connecting thought (difficulties in understanding the structure of a lecture/conversation):
  În înţelegerea logicii discursului (dificultate în înţelegerea structurii lecturii/conversaţiei):
  0 1 2 3 4
  Participating in a discussion (conversational conventions differ from those in a mother tongue, insufficiency of the vocabulary):
  Participarea la discuţie (convenţiile de conversaţie diferă de cele din limba maternă sau lipsa de vocabular):
  0 1 2 3 4
 3. To what extent do you have difficulties in the following areas?
  Ce dificultaţi aţi avut în următoarele domenii?
  ( 0 = none / fără, 1 = a little / puţine, 2 = moderate / moderate, 3 = a lot / multe, 4 = very much / foarte multe )
  finding/renting a flat: / găsirea şi închirierea unui apartament: 0 1 2 3 4
  at the cafeteria/in the restaurant: / la cantină/în restaurant: 0 1 2 3 4
  at the doctor/dentist: / la doctor/dentist: 0 1 2 3 4
  at the hairdresser: / la frizerie: 0 1 2 3 4
  in shops: / în magazine: 0 1 2 3 4
  at the post office/ / la poştă: 0 1 2 3 4
  at the bank / la bancă: 0 1 2 3 4
  at the travel agency: / la agenţia de voiaj: 0 1 2 3 4
  at the railway/bus station: / la gară/în staţia de autobuz: 0 1 2 3 4
  at the museum: / la muzeu: 0 1 2 3 4
  at the theatre/movie theatre/in concert: / la teatru/film/concert: 0 1 2 3 4
  when renting equipment (bike, ski...): / la închirierea de echipament (bicicletă, ski): 0 1 2 3 4
  in following media (radio, TV, newspapers): / în media (radio, TV, ziare): 0 1 2 3 4
  in any other situations? Which? / în oricare altă situaţie? Care? 0 1 2 3 4
 4. Please describe one (or some) of the problems.
  Va rugăm descrieţi una (sau mai multe) dintre probleme.
 5. Have you had any difficulties in dealing with practical matters or getting to know the university?
  Aţi avut dificultăţi în chestiuni practice sau în familiarizarea cu universitatea?
  Yes / Da
  No / Nu
 6. If you answered YES to the previous question, please specify the problem areas:
  Dacă aţi raspuns DA la întrebarea precedentă, va rugăm să specificaţi domeniile în care aţi întampinat probleme:
  Registration / Înregistrare
  Housing / Cazare
  Banking services / Servicii bancare
  Finding your way around the campus / Orientarea în campus
  Using the library / Folosirea bibliotecii
  Computing centre services / Folosirea sălilor de calculatoare
  Health care services / Servicii medicale
  Meals / Alegerea meniului
  Other (please specify) / Altele (va rugăm specificaţi)
 7. What are, in your opinion, the most important needs to know the Romanian language?
  În ce situaţii aţi avut nevoie cel mai mult de limba română?
 8. What, in your opinion, is particularly difficult in the Romanian language?
  Ce vi se pare cel mai dificil în învăţarea limbii române?
C. Questions about studying - Întrebări referitoare la studii
 1. Are you studying in Romania:
  Studiaţi în România:
  only in Romanian language / numai în limba română
  both in Romanian language and in English / în limba română şi în limba engleză
  in some other language (please specify) / într-o altă limbă (vă rugăm specificaţi)
 2. What forms of academic activity are you involved in at Romanian university?
  În ce fel de activităţi sunteţi implicat în cadrul universităţilor din România?
  Lectures / Cursuri
  Seminars / Seminarii
  Practical training / Pregătire practică
  Laboratory work / Muncă de laborator
  Written examinations / Examinări scrise
  Oral examinations / Examinări orale
  Language courses (which?) / Cursuri de limbă (care?)
  Other (please specify) / Altele (va rugăm specificaţi)
 3. Were you used to different forms of studying at your home university?
  Aţi fost obişnuit cu alte forme de studiu la universitatea din ţara dumneavoastră?
  Yes - all are different here / Da - toate sunt diferite aici
  Yes - some are different here / Da - unele sunt diferite aici
  No - all same as at home Nu - toate sunt la fel ca acasă
 4. If you answered YES to the previous question, please explain in what way(s) studying in the host country is NEW for you and differs from studying in your own country.
  Daca aţi raspuns DA la întrebarea precedentă, vă rugăm să explicaţi în ce fel studiul în România este nou pentru dumneavoastră şi diferă faţă de ţara dumneavoastră.
D. Social life and leisure - Viaţa socială şi timpul liber
 1. What language(s) do you use when you communicate with Romanian students?
  Ce limbă (limbi) folosiţi pentru a vorbi cu studenţii români?
 2. What language(s) do you use when you communicate with foreign students?
  Ce limbă (limbi) folosiţi pentru a vorbi cu studenţii străini?
 3. What leisure activities do you participate in?
  La ce activităţi participaţi în timpul liber?
 4. Is it necessary to know the target language in order to obtain information about these activities or to participate in them? Why?
  Este necesară cunoaşterea limbii române pentru a obţine informaţii despre aceste activităţi sau pentru a participa la ele? De ce?
 5. Have you ever found yourself in a situation in the host country that was funny or embarrassing because you broke a cultural convention?
  V-aţi găsit vreodată într-o situaţie comică sau stânjenitoare din cauza încălcării unei convenţii culturale în Romania?
  Yes / Da
  No / Nu
 6. If YES, please describe the situation.
  Daca DA, va rugăm să descrieţi situaţia.
E. Important/essential vocabulary - Vocabular important/esenţial
 1. Can you think of any basic phrases in the target language that would be useful to know before coming to the host country? Write down ten phrases that would have been of use to you when you arrived. You do not need to put them in any order of importance. /
  Puteţi să va gândiţi la o frază de bază din limba romană care este bine să fie cunoscută înainte de a veni în România? Scrieţi zece fraze care v-ar fi fost folositoare sa le cunoaşteti înainte să veniţi în România. Nu este necesar sa le aşezaţi în ordinea importanţei.
 2. Other comments / Alte comentarii