Projekt > Partnerzy

PARTNERZY

 

1999 - 2003: Finlandia | Niemcy | Wegry | Wielka Brytania
2005 - 2007: Finlandia | Francja | Polska | Portugalia | Republika Czeska | Rumunia

__________________________________________________________________

Finlandia: Centre for Applied Language Studies of the University of Jyväskylä(Koordynator)

The Centre for Applied Language Studies (CALS) jest instytutem badawczym, któ#243;ry stanowi część University of Jyväskylä, ale posiada swó#243;j własny zakres obowiązkó#243;w. Specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach językowych, tj. nauce i praktyce języka, a zajęcia organizuje w grupach bądź w trybie indywidualnym. Ponadto kształcenie realizowane jest w dwó#243;ch perspektywach, tj. jako języka ojczystego oraz języka zagranicznego. Podejście do języka ma tutaj charakter społeczny i interaktywny, a wszelkie badania realizowane są z interdyscyplinarnego punkt widzenia.
  The Centre for Applied Language Studies wspiera nauczenie językowe poprzez:
 • prowadzenie badań na temat metod kształcenia oraz nauki językó#243;w,
 • organizację programó#243;w doktorskich o charakterze językowym,
 • publikacje otrzymanych wynikó#243;w, raportó#243;w i materiałó#243;w naukowych,
 • wspieranie edukacji w zakresie językowym, a w szczegó#243;lności w kształceniu językowym,
 • rozwijanie, koordynację i organizację narodowych testó#243;w językowych (The National Certificate) oraz wspieranie szkolenia specjalistó#243;w,
 • uczestnictwo w roli specjalisty w grupach roboczych ustanowionych przez ró#243;żne ministerstwa, uniwersytety oraz instytucje edukacyjne, takie jak The National Board of Education in Finland
 • aktywne uczestnictwo w debatach dotyczą cych języka, metod kształcenia oraz nauki językó#243;w, jak ró#243;wnież polityki językowej.
 • The Centre for Applied Language Studies charakteryzuje się dużym doświadczeniem w kwestiach projektó#243;w realizowanych przez Academy of Finland oraz w realizacji projektó#243;w Unii Europejskiej, zaró#243;wno z perspektywy koordynatora, jak i partnera.
>>KONTAKT

Francja: Universite Michel de Montaigne Bordeaux 3

University Michel de Montaigne Bordeaux 3, Bordeaux, France
Instytucja ta ma długotrwałą tradycję wynikającą z doświadczenia i umiejętnego prowadzenia szkoleń oraz badań w następujących dziedzinach :
 • Sztuka/Literatura/Obszar Językowy: Przedmioty Humanistyczne, Języki Klasyczne, Literatura i Nauka Języka, Języki i cywilizacje, Zagraniczne Języki Stosowane,
 • Obszar Nauk Społecznych: Historia, Historia Sztuki, Archeologia, Geografia i środowisko, środowisko i Earth Science, Ekologia, Informacja i Komunikacja, Historia Filozofii
 • i Mediation of Science, Filozofia.
Sekcja „Nauki języka Francuskiego jako języka obcego” wydziału Nauki Języka została stworzona 20 lat temu. Prowadzi szkolenia dla studentów na poziomie magisterskim i doktoranckim w obszarze Nauki-języka-Francuskiego-jako-języka-obcego, a zwłaszcza w obszarze prac projektowych oraz rozwoju/ewaluacji materiałów multimedialnych. Pomiędzy rokiem 1999 a rokiem 2002 sekcja ta zorganizowała sesje szkoleniowe w dziewięciu językach europejskich dla studentów miasta Bordeaux korzystających z wymiany i pragnących studiować w Danii, Finlandii, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, Holandii, Norwegii, Portugalii oraz Rumunii. Okresowe kursy szkoleniowe są regularnie organizowane podczas wakacji dla europejskich nauczycieli języków.
Sekcja „Nauki języka Francuskiego jako języka obcego”, tak jak Wydział Nauk Językowych oraz inne działy Uniwersytetu, posiada liczne kontakty międzynarodowe w ramach projektów europejskich i kontraktów wzajemnej współpracy. Członkowie grupy badań lingwistycznych TELANCO (Teksty, Język, Poznanie) w Maju 2006 zorganizowali międzynarodową konferencję pod tytułem: „The Language of ICT-mediated Communication”.
>>KONTAKT

Niemcy: IIK e.V. Berlin

The Institute for Intercultural Communication e.V. jest zarejestrowaną spółką akcyjną, która wspiera i promuje międzynarodową, naukową, kulturową i ekonomiczną współpracę pomiędzy nauczycielami języków, uczącymi się języków, ekspertami ekonomicznymi, studentami, naukowcami oraz innymi zainteresowanymi, niekoniecznie Europejczykami. Instytut ma kilka szkół w Bawarii, Berlinie oraz Thüringen. Oprócz nauczania języków obcych, pracownicy Instytutu poszukują również innowacyjnych metod kształcenia dorosłych, w oparciu o nowe media.
>>KONTAKT

Polska: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Wyższa Szkoła Zarządzania jest uczelnią niepaństwową, została założona w 1995 roku.
Od początku swojej działalności misją Uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju własnej kariery i świadomie budujących nowoczesną gospodarkę.
Studia prowadzone są na kierunkach Zarządzanie i Marketing (studia I i II stopnia), (studia I stopnia) to Pedagogika, Filologia, Pielęgniarstwo, Informatyk i Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia I stopnia) oraz w ramach jednorocznych studiów podyplomowych na kierunku : Pedagogika i Rachunkowość.
Uczelnia zapewnia studentom ciekawe kierunki kształcenia, profesjonalną kadrę naukową, przyjazną atmosferę studiowania, możliwość uczestniczenia w realizacji wielu programów Unii europejskiej oraz szereg zajęć rekreacyjno-sportowych.
>>KONTAKT

Portugalia: Escola Superior De Educacao

Escola Superior de Educacao
Typ instytucji: Status Prawny – Szkolnictwo Wyższe, EDU-UNIV
Wielkość: Kadra uniwersytecka: 34, Akademicka: 82; Kadra uniwersytecka zaangażowana w projekty: 3
Ekspertyza: The Lisbon Higher School of Educational (ESELx) to oddział Politechniki Lizbońskiej, której działania skierowane są przede wszystkim na szkolenie pedagogów, nauczycieli i innych osób zaangażowanych w nauczanie. Cele tej placówki są spójne z celami charakteryzującymi główną koncepcję instytucji szkolnictwa wyższego: nauczanie i szkolenie, badania i rozwój oraz zaangażowania społeczeństwa. Mając na uwadze powyższe zamierzenia, celem ESELx jest szkolenie przyszłych nauczycieli oraz pedagogów poprzez podstawowy solidny kurs prowadzący do uzyskania stopnia naukowego.
Jednocześnie ESELx oferuje kursy specjalistyczne oraz szkolenia okresowe i dodatkowe w strategicznych obszarach systemu edukacji. Prowadzenie badań, projekty wymian i rozwoju przy współpracy innych instytucji na miejscu lub za granicą, przedsięwzięcia artystyczne i kulturowe, dyskusja i wspólne refleksje na temat problemów pedagogicznych i problemów naukowych, zaangażowanie społeczeństwa – te wszystkie cechy w skrócie opisują życie Uczelni.
>>KONTAKT

Republika Czeska: Charles University in Prague

Instytut ma długoletnią tradycję i specjalistyczną wiedzę w następujących dziedzinach:
 • nauce języków współczesnych, w tym języka czeskiego jako języka obcego,
 • nauczaniu przedmiotów ścisłych w ramach przygotowania do studiów wyższych,
 • metodologii w kształceniu naukowym i językowym,
 • rozwoju i publikacji materiałów testowych i naukowych (w dwóch wersjach, tradycyjnej oraz w wersji e-learning).
Instytut został zaangażowany do wielu badań i programów rozwojowych, na poziomie narodowym i międzynarodowym. Opis Threshold i Waystage Poziomów języka czeskiego opracowano przez załogę Charles University in Prague. Ostatnie projekty językowe realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej to:
LEONARDO - Rozwój i innowacyjne materiały językowe w odpowiedzi na potrzeby menadżerów SMEs,
SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (Learning Partnerships) - CADAC Communication and Development Across Cultures,
EQUAL - Human Step - educational activities for minorities and asylum seekers,
eEuroinclusion - rozwój pan-European Network of LWUTL LRCs.
>>KONTAKT

Rumunia: Universitatea Din Bucaresti

Wydział Literatury oraz Wydział Matematyki i Informatyki
The University of Bucharest usytuowany jest w stolicy Rumunii, zatłoczonym, wielokulturowym mieście liczącym 2 miliony mieszkańców, którzy są postrzegani jako ludzie wyjątkowo przyjaźni, ciepli i dowcipni. Ze swoim 140-letnim prestiżem i tradycją, The University of Bucharest, jest idealnym miejscem dla każdego studenta, który planuje rozpocząć lub kontynuować studia.
Dobra, stara tradycja edukacyjna jest wciąż dostępna na University of Bucharest. Oferta Uniwersytetu zawiera ponad 70 pierwszo- stopniowych kierunków, od tradycyjnego Prawa, Historii, Teologii i Filozofii począwszy, na nowoczesnej Technologii Informacyjnej, Ekologii, Genetyce, Naukach Politycznych, Komunikacji i Public Relation kończąc. The University of Bucharest uczy ponad 25 języków a niektóre zajęcia prowadzone są nawet w języku angielskim i francuskim. Uczelnia od roku 1998 uczestniczy w wymianach studenckich w ramach programu Erasmus. Do tej pory ponad 1500 studentów skorzystało z tej szansy, wybierając się na wymianę na jeden bądź dwa semestry.
>>KONTAKT

Wegry: The Language Institute of the Medical Faculty of the University of Pécs

Instytut oferuje specjalistyczne studia językowe oraz ogólne nauczanie w zakresie języków obcych takich, jak: angielski, niemiecki, francuski, łaciński oraz węgierski. W oparciu o odpowiednie treści programowe, opracowywane są również testy dla innych, relewantnych języków obcych. Pomiędzy rokiem 1999 a 2000 nowy system egzaminacyjny dla Anglii i Niemiec (zwany PROFEX- Fachsprachenprüfung), został rozwinięty w Language Institute of the Medical Faculty of the University. Jest zorientowany na potrzeby studentów - przyszłych pracowników służby zdrowia (doktorów, pielęgniarki, fizjoterapeutów, doradców żywieniowych itp.). Egzamin przeprowadzany jest na wszystkich wydziałach medycznych na Węgrzech, a Instytutem koordynującym tę współpracę jest państwowe akredytowane centrum egzaminacyjne.
>>KONTAKT

Wielka Brytania : The Institute for Germanic Studies at the University of Bristol

Instytut może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem na polu wymian studenckich, w tym wymian w ramach Socrates/Erasmus oraz obustronnych kontraktów z uniwersytetami w Niemczech (Mainz, Hannover, Heidelberg, Germersheim, Marburg). Ponadto Uczelnia kładzie duży nacisk na rozwój technologiczny wspierany zagranicznym kształceniem językowym.
>>KONTAKT