Programy > Treść

Zawartość

EUROMOBIL, to interaktywne, multimedialne programy do uczenia się języka z linkami do sieci internetowej. Programy te służą są do samodzielnego studiowania jak również do sesji z nauczycielem. Są one tak ułożone, żeby przygotować studentów do studiowania zagranicą i radzenia sobie w codziennych sytuacjach w obcym kraju. Grupy docelowe stanowią studenci chcący studiować w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytani Francji, na Węgrzech w Polsce, Portugali Rumunii lub Finlandii.

Wszystkie dziewięć programów dla Czech, Finlandii, Francji, Niemczech, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier i Wielkiej Brytanii można ściągnąć za darmo bądź zamówić na płycie CD-ROM lub DVD ze strony www.jyu.fi/euromobil

Językami docelowymi są: czeski, niemiecki, angielski, francuski, węgierski, polski, portugalski, rumuński i fiński. Programy składają się z dwóch głównych, uzupełniających się części:

Tekst i ćwiczenia związane z komunikowaniem się w języku docelowym w różnych sytuacjach (na CD-ROM-ach i w sieci)

Informacje na temat uczelni, krajów i ich kultur (na CD-ROM-ach i w sieci)

Poziomy i język wspierający

Ponieważ, wymiana studencka w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji poprzedzana jest uniwersyteckimi kursami w języku danego kraju, niemieckim, angielskim i francuskim,programy tych krajów układane są na poziomie zaawansowanym. W innych krajach znajomość lokalnego języka nie jest wymagana, ale doświadczenie pokazuje, że większość studentów zagranicznych (ponad 90%) jest bardzo zainteresowana nauką języka danego kraju, i podejmuje zajęcia na poziomie dla początkujących. Do tej grupy kierowane są inne programy językowe. Stąd też wersja czeska, węgierska, polska, rumuńska i fińska programu Euromobil jest zaprojektowana na poziom podstawowy z udziałem języka angielskiego, jako języka wspierającego.

Kurs językowy i pomocne moduły

Programy niemiecki i angielski oparte sa na sytuacjach, jakie napotykaja studenci na uniwersytecie, podczas gdy programy fiński i węgierski obejmują również sytuacje w zyciu codziennym.

Ćwiczenia są oparte na autentycznych i pół-autentycznych nagraniach video (Wskazówki do studiowania, Wykład, Seminarium, Egzamin, Usługi, Rekreacja itp. patrz Moduły i Demo). Programy te zawierają zadania i ćwiczenia związane z następującymi umiejętnościami:
ogólne i szczegółowe rozumienie materiałów audiowizualnych
rozumienie ze słuchu i czytania
nauka słownictwa i strategii interakcyjnych
ocena komunikacji ustnej i dyskusji
pisanie i mówienie
napisy do filmów video znajdują się na stronie projektu
PROGRAMY > Materiały dodatkowe
Dodatkowo, CD-ROM zawiera następujące sekcje:

Dobrze wiedzieć: informacje o języku i kulturze kraju docelowego

Słownik: oparty na słownictwie z programu (z notkami gramatycznymi dla niektórych języków), jednojęzyczny dla wersji francuskiej, angielskiej i niemieckiej, przetłumaczony na angielski dla wersji czeskiej, fińskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej i węgierskiej. W programie francuskim, słownik zlokalizowany jest w sekcji Pomoc.

Pomoc (tylko dla programu francuskiego): informacje językowe i metodologiczne (słownictwo, wymowa, gramatyka).

Przeczytaj: informacje o projekcie, programy i pomoc techniczna

Kompleksowa lista docelowych uniwersytetów, krajów i ich kultur dostępna jest w dziale LINKI. Natomiast dział FORUM daje studentom okazję do dyskusji na temat programu EUROMOBIL oraz możliwość komentowania i wyrażenia opinii odnośnie swoich doświadczeń związanych z wymianą studencką.