Projekt

PROJEKT

Partnerek | Szükségletelemzés | Publikációk és Előadások | Képgaléria

Háttér és Szükséglet
A hallgatói mobilitást számos EU-támogatási program és az egyetemek és főiskolák között meglévő bilaterális szerződések támogatják. A külföldi tanulmányok eredményességét nagy mértékben befolyásolja a hallgató nyelvtudása, valamint felkészültsége az illető országra és azon belül az adott felsőoktatási intézményre vonatkozó konvenció- és kultúraismeret tekintetében. Az EUROMOBIL multimédiás nyelvoktató és információs program azért jött létre az Európai Bizottság SOCRATES/Lingua 2 akcióprogramja támogatásával, hogy a vendéghallgatók számára lehetőséget adjunk kilenc európai célnyelven a célzott felkészüléshez, valamint a külföldi tanulmányaik során szükséges interkulturális ismeretek iránti érzékenység elsajátításához.

Az EUROMOBIL-Projekt
Az EUROMOBIL-Projektet 1999-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy nyelvoktató és információs programokat készítsünk a diákmobilitás elősegítésére (CD-ROM-ok internetes kapcsolattal). Az első projektévben a finn, a magyar és a német volt a célnyelv. 2000-ben egy brit partnert is sikerült megnyernünk, így az angol nyelvet is felvettük a célnyelvek közé. A második Projekt, az EUROMOBIL 2 2005-ben indult öt további nyelven: cseh, francia, lengyel, portugál és román. Mindkét Projekt az Európai Bizottság SOCRATES/Lingua 2 akcióprogramjának támogatásával jött létre. (lásd táblázat)

A Projekt neve EUROMOBIL EUROMOBIL 2
Nyelvek angol
finn
magyar
német
cseh
francia
lengyel
portugál
román
Időtartam 1999. december 1-
2003. június 30.
2005.október 1-
2007. szeptember 30.
Lingua 2 projektszám 72139-CP-2-2000-1-FI-L2 225825-CP-1-2005-1-FR-L2

A Programok további nyelvekre adaptálhatóak.

Az EUROMOBIL-Programokat szükségletelemzés alapján hallgatókkal együttműködve állítottuk össze. A szintek, a tartalmak és a megcélzott készségek ennek megfelelően az egyes programokban eltérőek, az adott célország vendéghallgatói számára tartalmaznak információkat. (lásd Tartalom, Modulok és Demo). A gyakorlatok autentikus és szemi-autentikus felvételeken alapulnak.

További információk a didaktikai hátteret illetően a projekthez kapcsolódó publikációkban és előadásokban találhatók.

A weboldalat a Projekt lezárása után is aktualizáljuk. Írja meg véleményét, javaslatait a Fórum keretein belül vagy az értékelésben vagy küldjön egy E-Mail-t.