Projekt > Szükségletelemzés

SZÜKSÉGLETELEMZÉS

Eredmények | Kérdőív 1 | Rövid kérdőív 1 | Kérdőív 2

Mind az első, mind a második EUROMOBIL-Projektet szükségletfelmérés előzte meg, melyet a Projektek kezdete előtt mind a kilenc partnerországban elkészítettünk (EUROMOBIL 1, 2000-2001 > Kérdőív 1, Rövid kérdőív 1: Finnországban, Magyarországon, Nagy-Britanniában és Németországban; EUROMOBIL 2, 2005-2006 > Kérdőív 2, Csehországban, Franciaországban, Lengyelországban, Portugáliában és Romániában).

A szükségletelemzés szolgált mind a kilenc EUROMOBIL-Program tartalmának alapjául. Egy kérdőív segítségével felmértük többek között a hallgatók nyelvi ismereteit, benyomásaikat a célországról, megkérdeztük őket a saját hazájukban és a célországban tapasztalható különböző hallgatói szokásokról, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy véleményük szerint mi az az alap szókincs, amit már akár érkezéskor is hasznos lenne ismerni.

A Projekt első fázisának egyes kérdezési köreiben különböző kérdőíveket használtunk. Többször átdolgoztuk annak érdekében, hogy minél pontosabb információkat kapjunk a hallgatók szükségleteiről (lásd: A szükségletelemzés folyamata ).

A szükségletelemzés folyamata

A kérdőív először angolul, finnül és németül készült el, első körben Finnországban teszteltük. A későbbiekben ez alapján igazítottuk a kérdőíveket a partnerországok sajátosságaihoz. Ezért találhatók kisebb különbségek az első projektévben Németországban (Jena), Finnországban (Jyväskylä) és Magyarországon (Pécs) kiosztott kérdőívek között. A Jena-i egyetemen kapott válaszok ezen kívül a német kérdőív megváltoztatását is eredményezték, amit 2001. tavaszán újra kiosztottunk (Drezda). Ezen első, részletes elemzés eredményeit használtuk fel az EUROMOBIL-Programok nagy vonalakban elképzelt koncepciójának megtervezéséhez (Szint: haladó vagy kezdő; felépítés: modulok és tanulmányi szituációk).

A koncepció finom részleteinek kidolgozásához a későbbiekben a kérdőívnek egy erősen lerövidített változatát használtuk fel, melyet a második projektévben Finnországban, Magyaroszrágon, Nagy-Britanniában és Németországban osztottunk ki. Finnországban a hallgatók választhattak, hogy az angol, a finn vagy a német nyelvű kérdőívet töltik ki. Az eredményeket elsősorban a feladatok megalkotásához, valamint a "Jó tudni" programrész összeállításához használtuk fel.

Nagy-Britannia csak a második projektévben csatlakozott, ezért a Német-Program alapkoncepcióját vette át; ez azt jelenti, hogy a szint (haladó) és az alapszerkezet (modulok és tanulmányi szituációk) megegyezik a Német-Programmal. Itt csak a rövid kérdőív került szétosztásra. A kérdőívben szereplő színek az országspecifikus különbségeket és a felmérés fejlődéstörténetét jelölik.

EUROMOBIL 1
Időpont Kérdőívek Kivitelezés
2000. február Teszt-verzió Próbakérdezés Finnországban (Jyväskylä-i Egytetem)
2000 tavasz Kérdőív 1: országspecifikus különbségek figylembevételével Szükségletelemzés Finnországban (Jyväskylä-i Egyetem), Magyarországon (Pécsi Tudományegyetem) és Németországban (Jenai Egyetem)
2001 tavasz

Németországra átdogozott kérdőív 1

Rövid kérdőív 1

Szükségletelemzés Németországban (Drezdai Műszaki Egyetem)

Szükségletelemzés Nagy-Britanniában (Bristoli Egyetem)

2001 ősz/tél Rövid kérdőív 1

Kiegészítő felmérés Finnországban (Jyväskylä-i Egyetem, Joensuu Egyetem /Savonlinna), Magyarországon (Pécsi Tudományegyetem) és Németországban (Berlini Szabadegyetem )

zum Seitenanfang

EUROMOBIL 2

A Projekt második fázisában az első EUROMOBIL-Projekt hosszú kérdőívét használtuk, melyben csak apróbb változtatásokat végeztünk. A változtatásokat az EUROMOBIL 2 Projekt hat partnerországa (Csehország, Finnország, Franciaország, Lengyelország, Portugália és Románia) közösen dolgozta ki. A finn partner részvételét azért tartottuk fontosnak, hogy a Projekt első fázisának tapasztalatait megossza az új partnerekkel; valamint segítségével mind a célok, mind a látvány tekintetében egységesebb, folytonosabb képet mutasson az összes EUROMOBIL-Program. Az EUROMOBIL 2 keretén belül egységesebb kérdőívet készítettünk mind az öt ország számára. Összehasonlítva az első fázis kérdőívével - néhány kérdést újrafogalmaztunk, az egyes részeken belül újrapozícionáltuk - a válaszadók feladatát megkönnyítettük.

A kérdőív először angol nyelven készült el, majd franciára és románra fordítottuk. A felmérések Csehországban, Franciaországban, Lengyelországban, Portugáliában és Romániában zajlottak 2005. december és 2006. január között. A cseh csapat ezen kívül 2006. tavaszán egy második felmérést is tartott kisebb egyetemeken (Pardubice-i Egyetem, Hradec Králové Egyetem, Dél-Csehországi Egyetem Ceské Budejovice).

Időpont Kérdőívek Kivitelezés
2005. december- 2006. január Kérdőív 2 EN-FR
Kérdőív 2 EN-RO
Szükségletelemzés Csehországban (Károly Egyetem Prága, Cseh Technikai Egyetem, Cseh Agráregyetem), Franciaországban (Bordeaux-i Egyetem), Lengyelországban (Czestochowai Egyetem), Portugáliában (ESELx) és Romániában (Bukaresti Egyetem)

2006 tavasz

Kérdőív 2 EN

Kiegészítő felmérés Csehországban (Pardubice Egyetem, Hradec Králové Egyetem, Dél-Csehországi Egyetem Ceské Budejovice)

zum Seitenanfang