Programok > Tartalom

TARTALOM

Az EUROMOBIL egy cselekvésorientált, multimédiás gyakorló- és információs program, mely a diákmobilitást kívánja előmozdítani. Célcsoport: azok a hallgatók, akik Csehországban, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Magyarországon, Nagy-Britanniában, Németországban, Portugáliában vagy Romániában kívánnak tanulni. Mind a kilenc - angol, cseh, finn, francia, lengyel, magyar, német, portugál és román - program ingyen letölthető, vagy CD-ROM illete DVD formátumban megrendelhető az alábbi címen: http://www.jyu.fi/euromobil.

Az EUROMOBIL a külföldi tanulmányokra és a vendéglátó ország mindennapjaira készít fel. A Program egy hibrid e-tananyag, mely interaktív, információs, offline és online komponenseket ötvöz. (CD-ROM-ok internetes linkekkel)

Feladatok, melyek a célnyelv különböző kommunikációs szituációira készítenek fel (CD-ROM-on és interneten)
Információk a megcélzott egyetemről, a célnyelvről és az adott kultúráról (CD-ROM-on és interneten)

Az EUROMOBIL önálló tanulásnál és kontaktórák keretében is alkalmazható.

Szintek és kísérőnyelv

Mivel Franciaországban, Nagy-Britanniában és Németországban a tanulmányokat az ország hivatalos nyelvén kell folytatni, az Angol-, a Francia- és a Német-Program haladó szinten lévő felhasználók számára, egynyelvűen készült. A Francia-Program ennek ellenére kezdő és középhaladó szintű feladatokat is tartalmaz, mert a szükségletelemzésünkből az derült ki, hogy a vendéghallgatók francia nyelvismerete igen heterogén képet mutat. Portugáliában is a célnyelven kell folytatni a tanulmányokat, ennek ellenére a szükségletelemzés rávilágított, hogy a legtöbb vendéghallgató csak nagyon alacsony szinten beszél portugálul. Ezért a Portugál-Programot kétnyelvűre (portugál-angol) valamint kezdő és középhaladó szintre terveztük. A többi országban (Csehország, Finnország, Lengyelország, Magyarország és Románia) nem követelmény a vendéghallgatóknál az ország nyelvének ismerete, ennek ellenére a tapasztalatok szerint nagy az érdeklődés iránta, és a külföldi diákok több, mint 90 százaléka rendszerint felvesz nyelvoktató kurzust kezdő szinten. Ezért a Cseh-, a Finn-, a Lengyel-, a Magyar-, és a Román-Programot kezdők számára, angollal, mint kísérőnyelvvel terveztük.

Interaktív nyelvtanfolyam és információs modulok

A haladó programokban az oktatással kapcsolatos kommunikációs szituációkat vettük alapul, a kezdő programokat pedig a mindennapi boldoguláshoz szükséges szituációkkal is kiegészítettük.

A gyakorlatok autentikus és szemi-autentikus videófelvételeken alapulnak (tanulmányi tanácsadás, előadás, szeminárium, vizsga, szolgáltatások, szabadidő, stb. lásd Modulok és Demo). A programok a következő készségek fejlesztéshez kínálnak feladatokat és gyakorlatokat:

Globális és lokális hallás-és látás utáni szövegértés
Hallott és írott szöveg értése
Szókincs és interakciós stratégiák gyakorlása
Gyakorlatok a verbális kommunikáció értékeléséhez és diszkusszió
Írás- és beszédgyakorlatok

A videófelvételek feliratai a itt is megtalálhatóak: a Projekt weboldala > Programok > Segédanyagok.

A CD-ROM-on található nyelvtanfolyamot a következő modulok egészítik ki:

Jó tudni : információk az adott vendéglátó ország nyelvéről és kultúrájáról
Szótár: egynyelvű az Angol-, a Francia- és a Német-Programban; a kezdő szintű programok esetében angol fordításokkal. A Francia-Programban a Szótár egy különálló Súgó modulban (nyelvészeti segítség) található.
Súgó (csak a Francia-Programban): módszertani és nyelvészeti segítség (szószedet, kiejtés és nyelvtan)
Olvass el!: A Projekttel és a Programmal kapcsolatos információk; valamint technikai segítség

A LINKEK menüpont alatt további információkat talál a megcélzott egyetemmel, a célországgal és az adott kultúrával kapcsolatban. A FÓRUM a diszkussziós feladatok megoldására és a cserediákok közötti általános tapasztalatcserére is szolgál.