Projekt > Partner

PARTNEREK

 

1999-2003: Finnország | Magyarország | Nagy-Britannia | Németország
2005-2007: Csehország | Finnország | Franciaország | Lengyelország | Portugália | Románia

__________________________________________________________________

Csehország: Nyelvi- és Előkészítő Tanulmányok Intézete, Károly Egyetem, Prága

Az Intézet nagy hagyománnyal és szakértelemmel rendelkezik a következő területeken:
 • Modern nyelvek, ide érte a cseh, mint idegennyelvet is;
 • Természettudományi előkészítő tanulmányi programok;
 • Természettudományok és nyelvek oktatásának metodikája;
 • Tananyagok és tesztek feljesztése, publikációja (hagyományos oktatáshoz és E-Learning-hez is).

Az Intézet részt vett több helyi és nemzetközi kutatási és fejlesztési programban. A Threshold és Waystage nívószintek leírását a cseh nyelvhez kollégáink készítették. Legújabb EU-támogatással futó projektjeink:

 • LEONARDO- Innovatív nyelvoktató anyagok készítése kis- és középvállalkozások vezetői számára;
 • SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (Learning Partnerships) – CADAC Kultúrák közti kommunikáció és fejlődés (Communication and Development Across Cultures);
 • EQUAL – Human Step – Kisebbségek és bevándorlók képzése;
 • eEuroinclusion – Kis nyelvekkel foglalkozó európai kutatócentrum-hálózat létrehozása (LWUTL - less widely used and taught languages).

>>KAPCSOLAT


Finnország: Jyväskylä-i Egyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Kutatócentruma (EUROMOBIL 1 koordinátor)

Az Alkalmazott Nyelvtudományi Kutatócentrum a Jyväskylä-i Egyetem országos feladatokat is ellátó kutatóintézete. Kutatásainkat a nyelv, a nyelvhasználat és nyelvtanulás területén végezzük anyanyelvi és idegennyelvi szempontok alapján. A nyelv szociális és interaktív karakterének vizsgálatát több tudományág együttes alkalmazásával végezzük.

Az Alkalmazott Nyelvtudományi Kutatócentrum az alábbi eszközökkel segíti, támogatja a nyelvgyakorlást:

 • Nyelvtanulási, nyelvoktatási kutatások
 • Alkalmazott nyelvészeti doktoranduszprogram szervezése
 • Kutatási eredmények, beszámolók, tankönyvek publikálása
 • Alkalmazott nyelvészeti továbbképzések szervezése elsősorban nyelvtanárok számára
 • A finn nyelvvizsgarendszer fejlesztése, koordinálása; nyelvvizsgák bonyolítása, vizsgáztatók képzése
 • Szakértő részvétel különböző minisztériumok, egyetemek és oktatási intézmények munkacsoportjaiban
 • Nyelvi, nyelvtanulási és -oktatási, valamint nyelvpolitikai vitákon való részvétel

Az Alkalmazott Nyelvtudományi Kutatócentrum széleskörű együttműködési és vezetési tapasztalattal rendelkezik a Finn Akadémia és az EU által támogatott projektekben.

>>KAPCSOLAT


Franciaország: Michel de Montaigne Egyetem Bordeaux 3 Nyelvtudományi Intézete, Bordeaux (EUROMOBIL 2 koordinátor)

Az egyetem kiemlekedő tapasztalattal rendelkezik a következő szakterületek oktatásában, kutatásában:

 • Művészet/irodalom/nyelvek területén: művészet; klasszikus nyelvek; irodalom és nyelvészet; nyelvek és civilizációk; alkalmazott idegennyelvek
 • Társadalomtudományok területén: történelem, művészettörténet, régészet; földrajz és környezet; természettudományok és környezet; ökológia; információ és kommunikáció; a filozófia és a tudományközvetítés története; filozófia.

A Nyelvtudományi Intézet "Francia, mint idegen nyelv" részlegét az 1980-as években alapították. Master és doktori képzéseket kínál a franciát, mint idegen nyelvet hallgatók számára, különös tekintettel a következő területeken: projektmunka és projektfejlesztés/ multimédiás anyagok értékelése. 1999 és 2002 között kilenc európai nyelven hirdettek kurzusokat olyan hallgatók számára, akik Dániában, Finnországban, Görögországban, Hollandiában, Magyarországon, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában vagy Romániában szerettek volna tanulni. Intézetünk rendszeresen szervez nyári kurzusokat európai tanárok számára, melyen az új információs- és kommunikációs technológiák (IKT) oktatási integrációját ismerhetik meg.

Akárcsak a "Francia, mint idegennyelv" részleg, a Nyelvészeti Intézet és az egyetem további tanszékei is rendelkeznek számos nemzetközi kapcsolattal európai projektek és bilaterális együttműködések keretein belül. A TELANCO (Texts, Language, Cognition) nyelvészeti kutatócsoport tagjai a következő témákban publikálnak: szintaxis, nyelvtan és nyelvpolitika. 2006 májusában egy nemzetközi konferenciát szerveztek "A nyelv IKT által közvetített kommunikáció" témában.

>>KAPCSOLAT


Lengyelország: Vállalkozási Egyetem, Czestochowa

Az czestochowa-i Vállalkozási Egyetem egy 1995-ben alapított magánfőiskola. Az alapítás óta a legfőbb célkitűzése magasan kvalifikált szakemberek képzése egyéni karriertervezés és modern gazdaság témakörökben.

Az egyetemen a következő képzések folynak: marketing és management (BA és MA), pedagógia, filológia, beteggondozás, informatika, management és gyártástechnológia (BA), valamint pozsztgraduális képzésben pedagógia és gazdaságellenzőrzés.

Az egyetem érdekes tantárgyakkal, szakképzett oktatókkal, EU-programokban való részvétellel, sportolási lehetőségekkel, barátságos környezettel várja hallgatóit.

>>KAPCSOLAT


Magyarország: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nyelvi Intézete, Pécs

Az intézetben szakmai és általános nyelvoktatás folyik angol, német, francia, latin és magyar nyelveken. A szaknyelvi oktatás mellett tananyag- és szaknyelvi vizsgafejlesztési munka is zajlik. 1999/ 2000 években az intézetben egy új szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozására került sor (un. PROFEX szaknyelvi vizsga) német és angol nyelvekből. Ez a szaknyelvi vizsga az orvosi és egészségtudományi szakemberek, hallgatók (orvosok, diplomás ápolók, gyógytornászok, dietetikusok) speciális szaknyelvi igényeire épül. Az intézet akkreditált nyelvvizsgacentrumként koordinálja az együttműködést az orvosi karok nyelvi intézetei között.

>>KAPCSOLAT


Nagy-Britannia: Bristoli Egyetem Germanisztikai Intézete

A német szakos hallgatók oktatása mellett az intézet angol, mint idegen nyelv, angol irodalom, angol kommunikációs készségek fejlesztése kurzusokat kínál külföldi hallgatók számára Bristolban. Az intézetnek sokéves tapasztalatai vannak a Sokrates/Erasmus csereprogramok keretében és németországi egyetemekkel kötött bilaterális szerződések (Mainz, Hannover, Heidelberg, Germersheim, Marburg) kapcsán. Különös hangsúlyt kap a számítógépes idegennyelvoktatás fejlesztése az intézetben.

>>KAPCSOLAT


Németország: Nemzetközi Kommunikációs Intézet (IIK e. V.) Berlin

A Nemzetközi Kommunikációs Intézet bejegyzett egyesület, melynek célja a nemzetközi tudományos, kulturális és gazdasági együttműködés előmozdítása európai és Európán kívüli nyelvtanárok, nyelvtanulók, gazdasági szakemberek, diákok, tudósok és további érdeklődők között. Az intézetnek számos nyelviskolája van Bajorországban, Berlinben és Thüringiában. Az idegennyelvoktatás mellett az intézet munkatársai továbbképzéseket tartanak az új kommunikációs technológiák témakörében. Európai Uniós képzési programok keretében - különösen a berlini IIK-ban - egy sereg multimédiás oktatóprogram készült.
>>KAPCSOLAT


Portugália: Pedagógiai Főiskola Lisszabon (ESELx)

A Pedagógiai Főiskola (ESELx) a Lisszaboni Szakfőiskolához tartozik. A főiskola pedagógusokat, tanárokat és egyéb nevelőket képez. Céljaik összhangban állnak a pedagógiai főiskolák jelenlegi koncepcióival: oktatás és gyakorlat, kutatás és fejlesztés, társadalmi elkötelezettség.

Az eredeti elképzeléseknek megfelelően az ESELx célja tudáson és készségeken alapuló főiskolai végzettséggel rendelkező tanárok és pedagógusok képzése. Ezzel egyidőben a pedagógia képzés stratégiai területeivel foglalkozó speciális, kiegészítő és továbbképző kurzusokat is hirdet az ESELx.

Kutató-, fejlesztő- és csereprojektek helyi és nemzetközi intézményekkel, művészeti és kulturális projektek, viták és válaszok tudományos és pedagógiai kérdésekben, társadalmi elkötelezettség - e témák köröl forog a főiskola élete.

>>KAPCSOLAT


Románia: Bukaresti Egyetem


Nyelvi Kar & Matematikai és Informatikai Kar

A Bukaresti Egyetem Románia fővárosában található. A dolgos, multikulturális városban 2 millió lakos él, akiket a világ legkedvesebb, legbarátságosabb és leghumorosabb emberei között tartanak számon.

A 140 éves, tekintélyes hagyománnyal rendelkező Bukaresti Egyetem ideális hely minden hallgató számára, akik csillogó karrierjük elején állnak, vagy a folytatást tervezik.

A Bukaresti Egyetemen még mindig a jó, régi, hagyományos képzés garantált. Több mint 70 képzési programunk a természettudományokból és a társadalomtudományokból építkezik: a hagyományos szakok, mint a jog, a történelem, a teológia és a filozófia mellett az újabb szakok is megtalálhatóak, mint például: informatika, ökológia, genetika, politológia, kommunikáció, stb. 25 nyelvet oktatunk, valamint néhány képzésünk angol és francia nyelvű.

Intézeteink 1998 óta tagjai az Erasmus mobilitásprogramnak. 2007-ig több, mint 1500 hallgatónk töltött egy vagy két szemesztert más európai egyetemen.

>>KAPCSOLAT