Projekt

PROJEKT

Partneři | Analýza potřeb | Publikace a prezentace | Fotogalerie

Výchozí situace a potřeba

Mobilita studentů je dnes podporována různými programy z fondů EU a bilaterálními smlouvami mezi vzdělávacími institucemi. Úspěch studijního pobytu v zahraničí výrazně záleží na jazykových dovednostech studentů a na jejich znalostech kultury a společenských konvencí hostitelské země a university. Abychom výměnným studentům nabídli možnost připravit se účelně na jejich pobyt v zahraničí a zvýšit jejich povědomí o interkulturálních stycích, vytvořili jsme za podpory Evropské komise (program Socrates / Lingua 2) multimediální jazykový a vzdělávací program EUROMOBIL v 9 evropských jazycích.

Projekt EUROMOBIL

Projekt EUROMOBIL byl zahájen v roce 1999 a jeho cílem bylo vytvořit interaktivní multimediální jazykový a vzdělávací program na CD-ROM / DVD s odkazy na web. V prvním roce byly cílovými jazyky finština, maďarština a němčina. V roce 2000 jsme našli britského partnera a angličtina mohla být přidána jako další cílový jazyk. Návazný projekt EUROMOBIL 2 byl spuštěn v roce 2005, aby se stávající programy obohatily o dalších 5 jazykových verzí: českou, francouzskou, polskou, portugalskou a rumunskou. Oba projekty EUROMOBIL získaly podporu Evropské komise v rámci programu Socrates / Lingua 2 (viz tabulka).

Název projektu EUROMOBIL EUROMOBIL 2
Jazyky němčina
angličtina
finština
maďarština
čeština
francouzština
polština
portugalština
rumunština
Období 1.12.1999 - 30.6.2003 1.10.2005 - 30.9.2007
Číslo projektu Lingua 2 72139-CP-2-2000-1-FI-L2 225825-CP-1-2005-1-FR-L2

Program může být adaptován do dalších jazyků. 

Program je vyvíjen na základě průzkumu potřeb studentů a v úzké spolupráci s nimi. Proto se různé jazykové verze liší v úrovni, obsahu a jazykových dovednostech podle potřeb studentů v příslušných cílových zemích (viz obsah, moduly a demo). Aktivity jsou založeny na autentických či poloautentických video nahrávkách. 

V případě zájmu o detailní informace o didaktickém přístupu se obraťte na naše publikace a prezentace.

Tato webová stránka bude aktalizována jak v průběhu, tak po skončení projektu. Svoje návrhy a připomínky zasílejte prosím na FÓRUM nebo elektronickou poštou.