Programy > Obsah

Obsah

EUROMOBIL je interaktivní multimediální jazykový vzdělávací a informační program podporující studentskou mobilitu. Cílovou skupinou jsou zahraniční vysokoškolští studenti, kteří se chystají studovat v České republice, Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a ve Velké Británii. Anglický, finský, německý a maďarský program je již hotový a je zdarma ke stažení na http://www.jyu.fi/euromobil nebo jej lze objednat na CD-ROM na téže adrese. V současnosti se pracuje na české, francouzské, polské, portugalské a rumunské verzi, které budou k dispozici koncem roku 2007. 

EUROMOBIL byl navržen tak, aby připravil studenty na zahraniční studijní pobyt a na zvládání každodenních situací v hostitelské zemi. Jde o hybridní elektronický materiál, který kombinuje interaktivní a informativní offline a online součásti (digitální nosič CD/DVD a webové stránky):

Aktivity vztahující se k různým komunikativním situacím v cílovém jazyce (na digitálním nosiči a na webu)

Informace o cílových univerzitách, zemích a kulturách (na digitálním nosiči a na webu)

EUROMOBIL může být používán k samostudiu nebo k výuce ve třídě s učitelem.

Úrovně a zprostředkující jazyky

Vzhledem k tomu, že ve Francii, Německu a Velké Británii se studenti účastní výuky výhradně v jazyce dané země, jsou příslušné monolinguální programy určeny pro pokročilejší úrovně. Nicméně francouzský program nabízí aktivity také pro začátečníky a mírně pokročilé, neboť z naší analýzy potřeb vyplynulo, že stážisti ve Francii mají značně heterogenní dovednosti v cílovém jazyce. V Portugalsku mají  studenti také studovat v místním jazyce, ale ve skutečnosti jim scházejí příslušné jazykové dovednosti, jak vyplývá z analýzy potřeb. Proto je portugalský program EUROMOBIL navržen pro začátečnickou a mírně pokročilou úroveň s angličtinou jako zprostředkujícím jazykem. V ostatních zemích se znalost místního jazyka ke studiu nevyžaduje. Nicméně z průzkumu mezi studenty a z našich zkušeností vyplynulo, že většina zahraničních stážistů má zájem o kurzy jazyka své hostitelské země a navštěvuje obvykle kurzy pro začátečníky. Proto jsou i CZ, FI, HU, PL, PR a RO jazykové programy připravovány pro začátečnickou úroveň s angličtinou jako zprostředkujícím jazykem

Jazykový kurz a podpůrné moduly

Programy pro pokročilé studenty vycházejí ze situací, se kterými se studenti setkají na univerzitách, zatímco ostatní jazykové verze zahrnují také situace z každodenního života. Programy jsou zpracovány na základě autentických či poloautentických video nahrávek (Studijní rady, Přednáška, Seminář, Zkouška, Služby, Volný čas atd.) viz moduly a demo a obsahují aktivity pro rozvoj následujících dovedností:

všeobecné a zevrubné porozumění AV materiálu
poslech a čtení s porozuměním
strategie pro osvojení slovní zásoby a interakci
hodnocení ústní komunikace a diskuse
psaní a mluvení

Navíc, digitální nosiče obsahují následující oddíly:

Co je dobré vědět: informace o jazyku a kultuře hostitelské země
Slovník: slovní zásoba použitá v programech (s gramatickými poznámkami v některých jazycích), jednojazyčná v DE, EN a FR programech, s anglickými překlady v CZ, FI, HU, PL, PT a RO programech. Ve FR programu je slovník součástí sekce Pomoc - lingvistická
Pomoc (pouze ve FR): metodologické a lingvistické informace (slovní zásoba, výslovnost a gramatika)
Přečti si: vysvětlení k obsahu, didaktickým a technickým aspektům programu