Proiect > Analiza nevoilor

ANALIZA NEVOILOR

Rezultate | Chestionar 1 | Chestionar scurt 1 | Chestionar 2

Atât programul Euromobil 1 cât şi programul Euromobil 2 au fost dezvoltate pe baza unui sondaj de anliză a nevoilor efectuat la începutul amânduror proiectelor în fiecare din cele nouă ţări implicate (EUROMOBIL 1, 2000-2001 > chestionar 1, chestionar scurt 1: Finlanda, Germania, Marea Britanie şi Ungaria; EUROMOBIL 2, 2005-2006 > chestionar 2: Republica Cehă, Franţa, Polonia, Portugalia şi România).

Sondajul pentru analiza nevoilor a fost efectuat pentru a proiecta conţinutul programului. Cu ajutorul unui chestionar, studenţii de schimb au fost întrebaţi, spre exemplu, despre abilităile lor în limba ţării gazdă, impresiile lor despre ţara gazdă, diferenţele dintre stilul de studiu de acasă şi cel din ţara gazdă precum ăi despre vocabularul pe care îl consideră important.

În primul proiect EUROMOBIL, chestionarii diferite au fost folosite în diferitele runde de întrebări. Chestionarul a fost revizuit de mai multe ori pentru a obține informaţ mai detaliate despre nevoile studenţilor (vezi Dezvoltarea analizei nevoilor).

Dezvoltarea analizei nevoilor

Versiunea pilot a chestionarului a fost mai întâi testată în Finlanda şi apoi a fost modificată să reflecte caracteristicile specifice ale fiecărei ţări participante. De aceea, versiuni puţin diferite au fost folosite în Germania (Jena), Finlanda (Jyväskylä), şi Ungaria (Pécs) în primul an al proiectului. Pe baza rezultatelor din Jena, mici modificări au fost aduse versiunii Germane, şi o nouă cercetare a fost făcută în Dresden, în primăvara lui 2001. Rezultatele acestui prim chestionar, prin analiză, au servit ca bază pentru dezvoltarea versiunii de bază a EUROMOBILULUI (nivele: avansat sau începător; structură: module şi situaţii de studiere

Pentru a specifica nevoile şi pentru a dezvolta concepte mai precise, chestionarul original a fost scurtat radical. A fost dat spre completare în Germania, Marea Britanie, Ungaria şi Finlanda în timpul celui de-al doilea an al proiectului. Rezultatele acestei cercetări au fost folosite în principal la crearea exerciţiilor pentru cursurile de limbă şi la designul conţinutului secţiunii Bine de Ştiut.

Marea Britanie, care s-a alăturat proiectului în timpul celui de-al doilea an, a aplicat conceptele programului German, cu alte cuvinte nivelul (nivelul avansat) şi structura de bază (modulele şi situaşiile de studiere). În Marea Britanie a fost folosit numai chestionarul scurt. Culorile diferite din chestionarii au fost folosite pentru a ilustra diferenţele din fiecare ţară în diferitele faze ale dezvoltării chestionarului.

EUROMOBIL 1
Perioada Chestionar Implementare
Februarie 2000 versiune pilot cercetare pilot în Finlanda (Universitatea din Jyväskylä)
Primăvara 2000 chestionarul 1: particularităţile specifice ţărilor analiză a nevoilor în Germania (Universitatea din Jena), Finlanda (Universitatea din Jyväskylä) şi în Ungaria (Universitatea din Pécs)
Primăvara 2001

chestionarul 1 uşor revizuit pentru Germania

chestionar scurt 1

analiza nevoilor în Germania (TU Dresden)

analiza nevoilor în Marea Britanie (Universitatea din Bristol)

Toamna/iarna 2001 chestionar scurt

cercetare complementară în Germania (FU Berlin), Ungaria (Universitatea din Pécs) şi în Finlanda (Universitatea din Jyväskylä şi Universitatea/Savonlinna Joensuu)În al doilea proiect EUROMOBIL, chestionarul folosit a fost o adaptare a chestionarului din primul proiect, uşor revizuit. Modificările au fost făcute colectiv de către cei şase parteneri ai EUROMOBIL 2, adică, Republica Cehă, Franţa, Polonia, Portugalia şi România, plus Finlanda, fost partener şi coordonator al Euromobil 1.(Prezenţa Finalndei ca partener a fost judecată ca importantă, atât pentru a asigura continuitatea şi consistenţa în scopuri dar şi pentru a folosi experienţa acumulată în Euromobil 1.) Un singur chestionar comun a fost dezvoltat pentru sondajul de analiză a nevoilor pentru EUROMOBIL 2, cu o structură uşor diferită faţă de cea a chestionarului de la EUROMOBIL 1: un număr de întrebări au fost reformulate şi poziţia lor în chestionar în cadrul secţiunilor a fost uneori modificată pentru a uşura procesul de răspundere.

Chestionarul, care a fost dezvoltat în engleză, a fost tradus în franceză şi română. Sondajul de analiză a nevoilor a fost efectuat în Republica Cehă, Franţa, Polonia, Portugalia şi România în decembrie 2005 Ianuarie 2006. Echipa cehă a avut o a doua rundă la universităţile provinciale (Universitatea din Pardubice, Universitatea din Hradec Králové, Universitatea Boemiei de Sud din České Budějovice) în primăvara lui 2006.

EUROMOBIL 2
Perioada Chestionar Implementare
Decembrie 2005 Ianuarie 2006 Chestionar 2 EN-FR
Chestionar 2 EN-RO
analiza necesităţilor în Republica Cehă(Universitatea Charles din Prague, Universitatea Tehnică Cehă, Universitatea de Agricultură), Franţa (Universitatea din Bordeaux), Polonia (Universitatea Czestochowa), Portugalia (ESELx) şi România (Universitatea Bucureşti)
Primăvara 2006 Chestionar 2 EN studiu complementar în Republica Cehă (Universitatea din Pardubice, Universitatea din Hradec Králové, Universitatea Bohemiei de Sud din České Budějovice)