Proiect > Partneri

PARTENERI

 

1999-2003: Finlanda | Germania | Marea Britanie | Ungaria
2005-2007: Finlanda | Franţa | Polonia | Portugalia | Republica Cehă | România

__________________________________________________________________

Finlanda: Centrul de Studii ale Limbajelor Aplicate al Universitatii din Jyväskylä (Coordonator în faza 1)

Centrul de Studii ale Limbajelor Aplicate al Universitatii din (CALS) Jyväskylä are responsabilităţi naţionale de asemenea. Domeniul nostru de activităţi include probleme de limbaj, utilizarea limbi şi învăţarea limbi care are legătură atât cu societatea cât şi cu indivizi. Luăm în considerare aceste probleme atât din perspectiva limbi materne cât şi a limbilor străine. Viziunea noastră asupra limbi este socială şi interactivă, şi abordăm cercetarea dintr-un punct de vedere multidisciplinar.

Centrul de Studii ale Limbajelor Aplicate sprijină şi promovează învăţarea limbilor prin

 • dirijarea cercetărilor pentru învăţarea şi predarea limbi,
 • organizarea unui program de doctorat în lingvistică aplicată,
 • publicarea constatărilor ştiinţifice, rapoartelor şi a materialului de învăţare,
 • furnizarea învăţământului postşcolar în domeniul lingvistici aplicate, în special, pentru profesori de lingvistică,
 • dezvoltarea, coordonarea şi organizarea de testări lingvistice naţionale ( Certificate Naţionale) şi prin furnizarea pregătiri prin evaluatori lingvistici,
 • participarea ca experţi în grupuri de lucru aranjate de ministere diferite, universităţi şi instituţi de educaţtie ridicată precum cel din National Board of Education din Finlanda, şi
 • prin participarea activă în discuţi despre problemele care se confruntă cu limbajul, învăţarea limbi şi predarea limbi cât şi metodele limbi.

Centrul de Studii ale Limbajelor Aplicate are o largă experienţă în coordonarea proiectelor sponsorizate de Academia Finlandeză şi EU atât ca coordonator cât şi ca partener.

>>CONTACT


Franta: Institutul pentru studiul Limbilor al Universităţii Michel de Montaigne Bordeaux 3, Bordeaux (Coordonator în faze 2)

Această Universitate are o tradiţie de lunga durată de expertiză în învăţarea şi cercetarea din următoarele domenii:

 • Artă /Literatură/ Domenii lingvistice: Arte; Limbi clasice; Literatură şi Lingvistică; Limbaje şi civilizaţi; Limbi Străine Aplicate
 • Domeniul Ştiinţei Sociale: Istorie, istoria artei, arheologie; Geografie şi mediu; Earth Science and environment, ecology; Informaţii şi comunicare; Istoria filozofiei şi mediation of science; Filozofie.

Secţiunea ‘Predarea Limbi Franceze ca o Limbă Străină’ a Departamentului Ştiinţific de Lingvistică a fost creată acum 20 de ani. Asigură cursuri la nivele de Master şi Doctorat pentru studenţi în domeniul predării Francezei-ca-o-limbă-străină şi în special în domenile proiectelor de lucru şi dezvoltări / evaluări materialelor multimedia. Între ani 1999 şi 2002 departamentul organiza sesiuni de pregătire pentru nouă limbi Europene pentru studenţi de schimb Bordeaux care doreau să studieze în Danemarca, Finlanda, Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia şi România. Cursuri de vară pentru profesori Europeni pentru integrarea ICT în predarea limbilor sunt organizate cu regularitate de acest departament.

Secţiunea de ‘ Învăţare a Limbi Franceze ca o Limbă Străină’ precum şi Departamentul de Lingvistică şi alte componente ale Universităţi, au numeroase contacte internaţionale în cadrul proiectelor Europene şi contacte de cooperare bilaterală. Membri grupului de cercetare lingvistică TELANCO (Texts, Language, Cognition) publică în sintaxă, predarea limbilor şi metodele lingvistice. Au organizat în Mai 2006 o conferinţă internaţională intitulată “The Language of ICT-mediated Communication”.

>>CONTACT


Germania: IIK e.V. Berlin

Institutul pentru Comunicaţi Interculturale e.V. este o companie înregistrată ce suportă şi promovează cooperarea ştiinţifică, culturală şi economică internaţională între profesorii de limbii, experţi economişti, studenţi, cercetători precum şi alte persoane interesate, europene sau nu. Institutul are câteva şcoli de limbi în Bayern, Berlin şi Thüringen. Pe lângă activitatea de predare de limbi străine, angajaţi instituţiei participă la cercetarea în metode de educaţie, în aria noilor tehnologii media..

>>CONTACT

Marea Britanie: Institutul de Studii Germanice al Universităţii din Bristol

Sunt oferite, pe lângă cursurile de predare de germană pe engleză ca limbă străină, cursuri de literatură engleză şi exersare a abilităţilor de comunicare în engleză. Institutul are mulţi ani de experienţă în domeniul programelor de schimb de studenţi în cadrul Socrates / Erasmus şi de înţelegeri bilaterale cu universitaţi din Germania (Mainz, Hannover, Heidelberg, Germersheim, Marburg). Un accent deosebit se pune pe dezvoltarea de metode de învăţare asistate de calculator.

>>CONTACT


Polonia: Universitatea de Management Czestochowa

Universitatea de Management Czestochowa este o şcoală superioară non publică înfiinţată în 1995. De la începutul activităţii sale, misiunea universităţii a fost de a pregătii specialişti de înalt nivel capabili de a-şi dezvolta propria carieră într-o economie modernă.

Universitatea oferă studii în următoarele domenii: Marketing şi Management (prima şi a doua treaptă), Studii Pedagogice, Filozofie, Infirmierie, Informatică, Management şi Inginieria Producţiei (prima treaptă), precum şi studii postuniversitare îm Studii Pedagogice şi Finanţe

Universitatea se asigură că oferă domenii de studii interesante, personal didactic profesionist, o ambianţă amicală precum şi oportunitatea studenţilor de a participa în cadrul programelor UE şi multe activităţi sportive.

>>CONTACT

Portugalia: Şcoala Superioară de Studii Lisabona, (ESELx)

Şcoala Superioară de Studii Lisabona (ESELx) este un departament al Institutului Politehnic din Lisabona care se ocupă de învăţarea educatorilor, profesorilor şi a celor implicaţi în educaţie. Scopul departamentului este acelaşi cu a celor care caracterizează conceptul instituţilor superioare de educaţie: învăţare şi predare, cercetare şi dezvoltare, şi implicarea comunităţi.

După scopurile iniţiale, ţinta ESELx este asigurarea pentru viitor a profesorilor şi educatorilor Licenţiaţi în Educaţie să aibă o pregătire solidă.

În acelaşi timp ESELx oferă cursuri specializate şi adiţional pregătire continuă pentru domeni strategice în sistemul educaţional.

Continuarea cercetărilor, dezvoltarea şi schimbul proiectelor cu alte instituţi din ţară şi din străinătate, activităţi artistice şi culturale; dezbateri şi reflexi asupra ştiinţei şi problemelor pedagogice, implicarea în comunitate - toate acestea sunt o parte vitală din viaţa Şcoli.

>>CONTACT

Republica Cehă: Institutul pentru Limbi şi Studii Pregătitoare, Universitatea Charles din Praga

Institutul are o tradiţie şi experienţă īndelungată īn următoarele domenii:
 • predarea limbilor moderne, inclusiv ceha pentru străini;
 • predarea ştiinţelor īn programe pregătitoare pentru studii universitare;
 • metodologie pentru īnvăţarea ştiinţelor şi limbilor;
 • dezvoltarea şi publicarea materialelor de īnvăţare şi testare (atāt īn mod tradiţional cāt şi pentru e-learning).

Institutul a fost implicat īn numeroase cercetări şi programe de dezvoltare atāt la nivel naţional cāt şi internaţionl.The description of Threshold and Waystage Levels of Czech language was carried out by our staff. Proiecte īn domenii conexe limbajelor realizate cu suport de la UE:

 • LEONARDO- Dezvoltarea materialului revoluţionar de īnvăţare a limbi pentru necesităţile directorilor de la SMEs;
 • SOCRATES/GRUNDTVIG 2 (Parteneriat de īnvăţare) – CADAC Communication and Development Across Cultures (Comunicare şi dezvoltare dintre culturi);
 • EQUAL – Human Step – educational activities for minorities and asylum seekers;
 • eEuroinclusion – developing a pan-European Network of LWUTL (less widely used and taught languages) LRCs (language research centres).
>>CONTACT

România: Universitatea din Bucureşti


Facultatea de Litere & Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea din Bucureşti este situată în capitala României, un oraş multicultural cu 2 milioane de locuitori, care sunt cunoscuţi a fi unii dintre cei mai prietenoşi, calzi şi amuzanţi oameni.

Cu o tradiţie prestigioasă de 140 de ani, Universitatea Bucureşti este destinaţia perfectă pentru fiecare student care vrea să înceapă sau să continue o carieră proeminentă.

La Universitatea din Bucureşti înca se foloseşte educaţia tradiţionalistă. Profilul nostru comprimă ştiinţele exacte şi umaniste: peste 70 de programe de licenţă, de la dreptul tradiţional, istorie, teologie, filozofie, pană la mai recentele tehnologia informaţiei, ecologie, genetică, ştiinţe politice, comunicare şi relaţii cu publicul, etc. Se predau mai mult de 25 limbi şi anumite programe de studiu sunt în engleză şi franceză.

Departamentele noastre iau parte la programul de mobilităţi Erasmus încă din 1998. Am facut peste 1500 de schimburi de studenţi cu alte universităţi europene timp de unul sau doua semestre.

>>CONTACT


Ungaria: Institutul de Limbi al Facultăţii de Medicină al Universităţii din Pécs

Institutul oferă studii specializate de limbă şi pregătire de bază īn engleză, germană, franceză, latină şi maghiară. Institutul elaborează material pentru predare precum şi teste pentru limbile străine relevante. Īntre 1999 şi 2000 a fost dezvoltat la Institutul de Limbi al Facultăţii de Medicină a Universităţii un nou sistem de examinare pentru limbile engleză şi germană (sistem numit PROFEX-Fachsprachenprüfung). El se adresează nevoilor īn cadrul profesiilor viitoare ale studenţilor la medicină (ex. doctori, asistente, fizioterapeuţi, consultanţi nutriţionişti, etc.). Examenul se desfăşoară īn toate facultăţile de medicină din Ungaria iar Institutul coordonează cooperarea ca centru de examinare acreditat de stat.

>>CONTACT