Programy > Autorzy

AUTORZY

ANGIELSKI
Autorzy naczelni: Ingrid Lechner-Hare i Sabine Ylönen
Programowanie: gudaweb
ISBN: 978-951-39-1874-3

CZESKI
Autorzy naczelni: Dominika Benešová Grundová, Eva Lahodová i Jana Pøívratská
Programowanie: Fenomen multimedia a.s.
ISBN: 978-951-39-2958-9

FIŃSKI
Autorzy naczelni: Johanna Peltola i Sabine Ylönen
Programowanie: gudaweb
ISBN: 978-951-39-1875-0

FRANCUSKI
Autorzy naczelni: Jeannine Gerbault i Cécile Boré
Programowanie: C2M et Flamant Bleu Studio
ISBN: 978-951-39-2959-6

NIEMIECKI
Autorzy naczelni: Sabine Ylönen i Martin Hahn
Programowanie: gudaweb
ISBN: 978-951-39-1873-6

Polish POLSKI
Autorzy naczelni: Magdalena Karwala i Joanna Dziewiatkowska
Programowanie: Jacek Karkowski
ISBN: 978-951-39-2960-2

PORTUGALSKI
Autorzy naczelni: Maria Joao Frade, L˙cia Soares i Mßrio Maia
Programowanie: Carlos Telo (design), Tiago Pereira (programašao) i Pedro Santos (video)
ISBN: 978-951-39-2980-0

RUMUŃSKI
Autorzy naczelni: Ana-Maria Barbu, Anca Dinu, Liviu P. Dinu i Emil Ionescu
Programowanie: Alexandru Codescu i Carmen Nicolae
ISBN: 978-951-39-2981-7

WIĘGIERSKI
Autorzy naczelni: Magdolna Szemler-Kulcsár, Renáta Halász i Zsuzsanna Keresztény Papp
Programowanie: Schneider & Saltz
ISBN: 951-39-1876-9