Me EUROMOBILin tekijät haluaisimme tietää, ketkä käyttävät EUROMOBIL-ohjelmia sekä kuinka ja miksi he niitä käyttävät. Millaisen vastaanoton ja levinneisyyden ohjelmat ovat saaneet?
Oletko opiskelija, opettaja, oppikirjantekijä, tutkija tai työskenteletkö kansainvälisissä palveluissa?
Miksi olet valinnut EUROMOBILin (käyttäjäryhmän, multimediaisuuden, saatavuuden/hinnan, käytettävyyden vai jonkin muun syyn vuoksi)?
Oletko suositellut EUROMOBILia muille?
Ole ystävällinen ja jaa kokemuksiasi työskentelystä ohjelman kanssa. Oletko käyttänyt ohjelmaa itsenäisesti vai jonkin kurssin yhteydessä? Onko ohjelma toiminut pääasiallisena vai oheismateriaalina? Mitä muita materiaaleja ja aktiviteetteja olet käyttänyt EUROMOBIL-ohjelmaa täydentävästi? Mitä olet oppinut EUROMOBILin avulla?

Euromobil-palautelomake

Taustatiedot
1. Sukupuoli
2.Ikä
3. Mihin käyttäjäryhmään kuulut?

opiskelija
opettaja
oppimateriaalien laatija
johonkin muuhun, mihin :

4. Tietokoneen käyttötaidot

(tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja tiedonhaun alkeet)
(hallitsee edelliset sujuvasti ja lisäksi osaa ladata ja asentaa ohjelmia)
(hallitsee sujuvasti tietokoneen eri käyttömahdollisuudet ja tietokoneella työskentelyn sekä tuntee ohjelmoinnin perusteet kuten webbisivujen tuottamisen)
mestari (tuntee tietokoneet ja niiden käyttömahdollisuudet kuin omat taskunsa)

5. Mitä mieltä olet tietokoneavusteisesta kielenoppimisesta? Perustele kantasi.
EUROMOBILin käyttö ja levitys
6. Mitä EUROMOBIL-ohjelmaa käytät?

saksa englanti unkari suomi
(Ole hyvä ja täytä jokaista kieltä varten oma lomake.)

7. Kuinka käytät EUROMOBILia? (Halutessasi voit valita myös useamman vastausvaihtoehdon.) kielen opiskelemiseen kielen opettamiseen levitykseen: informoin opiskelijoita mahdollisuudesta ladata ohjelmia ilmaiseksi sekä kopioin ohjelmia opiskelijoille
oppimateriaalien tekijänä
tutkimustarkoituksiin
jotenkin muuten, miten:
8. Oletko käyttänyt EUROMOBILia itseopiskelussa vai kurssilla?
(Halutessasi voit valita myös useamman vastausvaihtoehdon.)
itseopiskelussa
kielikurssilla
ensisijaisena materiaalina
kielikurssilla oheismateriaalina

Mitä muita materiaaleja ja aktiviteetteja olet käyttänyt EUROMOBILin ohella ja miksi?
9. Miksi olet käyttänyt EUROMOBILia? (Halutessasi voit valita myös useamman vastausvaihtoehdon.) Koska sisällöt ovat hyödyllisiä.
Koska työskentelytapa on houkutteleva (multimediaohjelma).

Koska sen voi ladata ilmaiseksi/tilata edullisesti CD:nä.
Koska sitä on helppo käyttää.
Uteliaisuudesta.
Jostain muusta syystä:
10. Oletko levittänyt EUROMOBILia? (Halutessasi voit valita useamman vastausvaihtoehdon.)

Kyllä, olen suositellut EUROMOBILia opiskelijalle/ystävälle.
Kyllä, olen kopionut CD-ROMin opiskelijalle/ystävälle.

Kyllä, olen käyttänyt sitä opetuksessa opiskelijan kanssa.
Kyllä,
ohjelma on asennettu (tietokoneiden lukumäärä) tietokoneelle itseopiskelukeskuksessa/tietokoneluokassa.

Kyllä, jollain muulla tavalla:

Henkilöiden lukumäärä:
En ole.

11. Mihin muihin kieliin kaipaisit EUROMOBIL-ohjelmaa?
EUROMOBILin arviointi
12. Kuinka hyvä, hyödyllinen ja mielenkiintoinen EUROMOBIL on mielestäsi kaiken kaikkeaan? Perustele miksi pidät tai et pidä ohjelmasta.
13. Mitä mieltä olet ohjelman käytettävyydestä (lataaminen, navigointi, ohjelman tekninen tuki jne.)?
14. Mikä on ohjelman paras osio? Perustele mielipiteesi. Sisältöjen kannalta: Harjoitustyyppien kannalta:
15. Mikä osio kaipaisi mielestäsi kehittelyä? Perustele mielipiteesi.   Sisältöjen kannalta: Harjoitustyyppien kannalta:
16. Mitä olet oppinut käyttäessäsi ohjelmaa?

Sisällöllisesti:

Kielellisesti:
17. Kuinka hyödyllisiä ovat ohjelman täydentävät osiot "Hyvä tietää", "Sanasto" ja "Lue minut"?

18. Mitkä ovat mielestäsi EUROMOBILin online-foorumin hyödyt ja haitat?

19. Oletko motivoitunut käyttämään EUROMOBILin online-foorumia?

Kommentteja:
20. Onko EUROMOBILin webbisivuilla www.euro-mobil.org
olevista linkeistä ollut sinulle hyötyä?
Kommentteja/ehdotuksia:
21. Muita kommentteja
Henkilötiedot
Nimi:
Osoite:
S-posti: